Ida van der Meulen en Will Schropp, de aanjagers van kunstactiviteiten in de gemeente Duiven.
Ida van der Meulen en Will Schropp, de aanjagers van kunstactiviteiten in de gemeente Duiven.

25 jaar kunst in het gemeentehuis

In 1990 kwam het gemeentehuis aan de Kastanjelaan in Duiven gereed. Enkele jaren later werd in de hal van het gebouw voor het eerst een expositie gehouden van KunstKring Duiven. Het begin van een lange reeks. Gemiddeld vier exposities per jaar en dat inmiddels al zo'n 25 jaar lang.

De Duivense kunstenaar Will Schropp maakt deel uit van de werkgroep die de exposities organiseert. Bij KunstKring Duiven is hij zelfs al betrokken sinds de oprichting in 1986. Het begon, onder leiding van Ida van der Meulen, met creatieve cursussen in het oude CCOG-gebouw en later het organiseren van exposities. Eerst in de voormalige bibliotheek (op de plek waar nu Zeeman is gevestigd), later in de bieb naast 't Raedthuys. Ook dit gebouw is een prooi geworden van de slopershamer.

Begin jaren negentig kwam er een mooi alternatief: het nieuwe gemeentehuis. Will Schropp: "In het begin was het aftasten met de gemeente, maar al snel zagen ze in dat wij het serieus aanpakken. Ik durf ook te stellen dat we de lat hoog leggen. De kunst die wordt geëxposeerd heeft kwaliteit. De situatie is nu al jaren zo dat wij blij zijn met de mogelijkheden om te exposeren in het gemeentehuis, en dat de gemeente blij is dat ze vier keer per jaar een maand lang een mooie tentoonstelling in huis heeft. We zorgen voor variantie, met altijd de combinatie van kunst aan de wand en in de ruimte."

Doel van de tentoonstellingen is kunstenaars een podium te bieden en mensen in de gelegenheid te stellen in hun directe omgeving van kunst te genieten. De exposanten komen uit alle windstreken en soms ook uit Duitsland of België. Vangnet voor de kunstenaars is het netwerk van de werkgroepleden. Van iedere opening wordt werk gemaakt. Will Schropp: "Dat is het moment bij uitstek de aandacht te vestigen op de expositie. Daarom kleden we die bijeenkomsten altijd aan met muziek en een voordracht. De belangstelling varieert van 30 tot 50 mensen."

Hoeveel belangstellenden in de weken daarna het gemeentehuis in lopen (de openingsuren zijn gelijk aan de openingsuren van het gemeentehuis), durft Will Schropp niet te schatten. Hij stelt het zich niet mooier voor dan het is. "Ik weet heus wel dat dit soort exposities een beperkt publiek trekt. Als kunstenaar en organisator vind ik dat uiteraard jammer. Meer mensen zouden ervan moeten genieten. Loop eens een keer naar binnen als je je kind uit school haalt, denk ik dan. Al is het maar vijf minuten. Het kost niets en je krijgt toch een indruk. En misschien blijft er wel iets hangen en ga je de volgende keer weer."

Zondag werd de winterexpositie geopend. Er zijn werken te zien van Will Schropp zelf en enkele anderen.

Meer berichten

Shopbox