Blije gezichten bij de onthulling van de nieuwe naam.
Blije gezichten bij de onthulling van de nieuwe naam.

Senior Club heet nu De WijKern

Vorig jaar, toen ze net was benoemd tot nieuwe voorzitter van Senior Club Duiven, kondigde Marika Biacsics in deze krant een 'frisse wind' aan. Ze houdt woord. Het jaar waarin de vereniging 25 jaar bestaat is nog maar net begonnen of een nieuwe naam wordt wereldkundig gemaakt: De WijKern.

Ze verbaasde zich enkele maanden geleden na haar kennismaking met Senior Club Duiven. Enerzijds over de enorme hoeveelheid werk die door vrijwilligers wordt verzet, anderzijds over de wankele organisatie, die zelfs het voortbestaan bedreigde. Die organisatie heeft ze inmiddels aardig op orde. De nieuwe, ervaren bestuursleden zijn: Henny Willemsen (oud-Makro-directeur), Ton van Sprundel (oud-basisschooldirecteur) en Frank Sanders (directeur van Percura Zorg in Zevenaar). Marika Biacsics: "Voor het evenwicht zoeken we nog een vrouw, maar de basis staat."

In het verlengde van het bestuur is er een driemanschap dat op de werkvloer van de accommodatie van De WijKern aan het Eilandplein de zaken regelt: Fred Oostendorp, Joke Haverkamp en Herman van de Kamp. Marika: "Zij hebben de zaken daar verdeeld. Het draait en dat moet ook. We betalen een behoorlijk bedrag aan huur en dat kan alleen worden opgebracht als er regelmatig activiteiten zijn."

En dan is er de nieuwe naam, die volgens de voorzitter meer past bij deze tijd. "Senior Club, dat kon 25 jaar geleden, maar nu echt niet meer. De tijden zijn veranderd. De opdracht vanuit de gemeente is dat we het stimuleringsbeleid uitvoeren en ons daarbij richten op een brede doelgroep. Dus moeten we verbinding maken met andere groepen. Ik kijk vaak naar mezelf. Ik ben 50, nog een paar jaar en ik behoor zelf tot de doelgroep. Dan denk ik: wat zou mij aanspreken? Wat prikkelt mij? Niet alleen bingo- en kaartavonden. We moeten ons veel meer richten op sociaal-maatschappelijk werk in brede zin. Met een focus op eenzame ouderen."

Hoewel een wijkvereniging al aangaf niet heel blij te zijn met de naam De WijKern (omdat het woord 'wijk' erin zit), vindt Marika Biacsics dat de naam de lading dekt. "Iedereen heeft meegedacht en we zijn niet over één nacht ijs gegaan. De WijKern is gekozen omdat het een unieke naam is, die verwijst naar onze kenmerken en doelstellingen, zoals: Wij, Wijk en Kern. Met deze naam kunnen we verder. Een naam die zorgt voor een eigentijdse uitstraling, waarmee we een breder publiek dan alleen senioren hopen aan te spreken. We willen ernaar toe dat onze accommodatie aan het Eilandplein wordt gezien als een cultureel centrum voor alle inwoners van Duiven en omgeving. Een centrum met activiteiten voor verschillende doelgroepen."

Meer berichten

Shopbox