Lezing door de heer Dirk Lueb MA (universiteit Antwerpen) op woensdag 28 maart 2018

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor staatsrechtelijke positie van de Kleefse enclaves en de uiteindelijke overgang van Kleef naar Nederland. De posities van de betrokken inwoners is daarbij minder aan de orde geweest. De heer Lueb zal in zijn lezing hier op ingaan.

Het lezing zal worden gehouden in de OGtent in Duiven, zaal “bij Bert”.
Het programma is als volgt:

19.30 – 20.15 uur Jaarvergadering (alleen leden)
20.15 – 20.45 uur Pauze met koffie (leden en belangstellenden)
20.45 – 21.45 uur Lezing door de heer Dirk Lueb (leden en belangstellenden)

Voor het bijwonen van de lezing vragen wij aan niet-leden € 2 als bijdrage in de kosten.
Wij verzoeken belangstellenden zich aan te melden voor 20 maart as. U kunt zich aanmelden per e-mail aan secretariaat@hkdgl.nl

Meer berichten

Shopbox