Secretaris Harry Storms van FNV Netwerk De Liemers voor De Ogtent in Duiven: "Nog steeds geldt dat je samen sterker staat."
Secretaris Harry Storms van FNV Netwerk De Liemers voor De Ogtent in Duiven: "Nog steeds geldt dat je samen sterker staat."

Verkiezingsavonden FNV: hoe sociaal is onze gemeente?

De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komen snel naderbij. FNV Netwerk De Liemers speelt daar op in met verkiezingsavonden met vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen. In Westervoort op 7 maart, in Duiven op 14 maart. De bijeenkomsten lijken bij uitstek geschikt om een antwoord te krijgen op de vraag: hoe sociaal is onze gemeente?

De gemeenten hebben er de afgelopen jaren veel taken op sociaal gebied bij gekregen. Alleen daarom al is het belangrijk dat de partijen aan de vooravond van de verkiezingen duidelijk maken waar ze staan. Die kans krijgen ze tijdens de verkiezingsavonden van FNV Netwerk De Liemers. Alle partijen zijn uitgenodigd en netwerksecretaris Harry Storms verwacht dat ze er ook allemaal zijn. "Dat is in hun eigen belang."

Als lokale FNV-man (op vrijwillige basis) is Harry Storms kritisch, maar op voorhand niet negatief. "Uit landelijke cijfers blijkt dat de Liemerse gemeenten het op sociaal terrein niet slecht doen. Dat neemt niet weg dat het ook hier vaak mooie woorden zijn voor de bühne. Als je doorvraagt, stelt het concreet soms niet zo veel voor. Denk aan het creëren van echte banen in plaats van schijnbanen, iets waar de FNV echt voor staat. Of regelingen om jongeren op gang te helpen. Als ons voortuintje maar schoon is, denken politici vaak. Tijdens de verkiezingsavonden willen we de diepte in. Zeg het maar: wat doen jullie concreet? Hoe sociaal is onze gemeente?"

De organisatie van de verkiezingsbijeenkomsten past in de nieuwe, meer decentrale aanpak van de FNV. Voor het Netwerk De Liemers is het zelfs een van de eerste activiteiten. Harry Storms: "We hebben met wat opstartproblemen te maken gehad. Gelukkig liggen die nu achter ons en kunnen we vooruitkijken."

Dat het ledental van de FNV terugloopt, ontkent de vakbondsman niet. "Veel ouderen zijn nog wel georganiseerd, maar het lukt ons onvoldoende jongeren aan te spreken. Uiteraard zetten we wel op die jongeren in. Nog steeds geldt dat je samen sterker staat. Je ziet ook dat jongeren wel lid worden als er gedoe is bij het bedrijf waar ze werken."

Vanuit het verleden is er ook de link van de vakbond met de PvdA. Een partij die klap op klap heeft gekregen de laatste jaren en landelijk geen deel uitmaakt van de regering. Harry Storms stelt zich neutraal op. "Wij zijn geen politieke partij en geven geen stemadviezen. We informeren leden en helpen ze als dat nodig is. En met de aanstaande verkiezingsavonden geven we iedereen die geïnteresseerd is de mogelijkheid zich nader te laten informeren. Met de kennis die mensen opdoen kunnen ze bij de verkiezingen hun voordeel doen."

10-puntenplan FNV

De FNV wil een menswaardige samenleving die mensen gelijke kansen biedt en waarin mensen met respect behandeld worden. FNV Netwerk De Liemers neemt het 10-puntenplan van de vakbond als uitgangspunt voor de discussie. Aan de hand van dit plan zullen stellingen worden voorgelegd.

De 10 punten uit het plan zijn: 1. Investeer in méér echte banen; 2. Geen onnodig flexwerk bij gemeenten; 3. Zet in op behoud en gebruik van kennis en infrastructuur van de sociale werkvoorziening; 4. Kies voor sociaal aanbesteden; 5. Streef naar duurzame garantiebanen; 6. Stop werken zonder loon en verdringing; 7. Behandel uitkeringsgerechtigden niet als tweederangsburgers; 8. Investeer in de basisvaardigheden; 9. Zorg voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke voorzieningen; 10. Laat kinderen niet de dupe worden van armoede.

Meer berichten

Shopbox