Jan Eppingbroek, voorzitter van de afdeling Duiven van de Katholieke Bond voor Ouderen.
Jan Eppingbroek, voorzitter van de afdeling Duiven van de Katholieke Bond voor Ouderen.

KBO Duiven viert 50-jarig jubileum

Deze maand viert de KBO Duiven zijn 50-jarig jubileum. Opgericht als kleine bejaardenbond in 1968 heeft de KBO Duiven zich anno 2018 ontwikkeld tot een bloeiende vrijwilligersorganisatie voor en door senioren. Het jubileum wordt gevierd op woensdag 18 april met een feestelijke bijeenkomst voor de ruim 200 leden.

Tijdens de oprichting in 1968 was er in het kleine dorp Duiven nog weinig te doen voor senioren. De bejaardenbond bracht daar destijds verandering in.Deze begon in Duiven activiteiten te organiseren waarin ouderen ontspanning en ontmoeting vonden. Na een tijdje sloot de bejaardenbond zich aan bij de Unie KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) en werd de doelstelling verbreed naar belangenbehartiging.

Belangen behartigen
Vandaag de dag komt de KBO Duiven op voor de belangen van alle Duivense senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Ook biedt de KBO zijn leden ontmoeting, ondersteuning, educatie en andere aantrekkelijke voordelen. Anno 2018 staat de katholieke oorsprong niet meer op de voorgrond. Iedereen vanaf 55 jaar kan lid worden van de KBO Duiven, ongeacht geloofsovertuiging of achtergrond.

Activiteiten
De KBO ontmoetingsmiddagen vinden vrijwel altijd plaats in woonzorgcentrum Thuvine aan de burgemeester Van Dorth van Medlerstraat in Duiven. De ontmoetingsdagen zijn geopend vanaf 13.30 uur. Thema- en activiteitenmiddagen staan regelmatig in het teken van voorlichting en educatie, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, financiën of digitalisering. Ook organiseert de KBO allerlei leuke uitstapjes, zoals bezoek aan musea, een jaarlijkse fietstocht in juli en een mooie busreis op 12 september.

Actieve vrijwilligers
Het bestuur van de KBO Duiven bestaat anno 2018 uit een actieve en enthousiaste groep vrijwilligers. Zij worden bijgestaan door vrijwillige belastinghulpen die afgelopen tijd weer vele tientallen senioren (leden en niet-leden) hebben geholpen om hun belastingaangifte in te vullen. Ook vrijwillige ouderenadviseurs zijn actief binnen de KBO Duiven. Zij helpen senioren de weg te vinden met hun hulpvraag. Mede door de hulp van ouderenadviseurs kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden.

Seniorenbeleid Duiven
De KBO behartigt ook de collectieve belangen van senioren in de gemeente Duiven. Bijvoorbeeld door zich in te spannen voor een goed seniorenbeleid in Duiven en actief de verbinding aan te gaan met de gemeente Duiven en andere organisaties. Zo is de KBO vertegenwoordigd in de Ouderenraad Duiven en de Raad voor het Sociaal Domein. Ook doet de KBO mee aan het vrijwillig activerend huisbezoek in Duiven, in samenwerking met welzijnsorganisatie Mikado en de gemeente.

Meer berichten