Tien van de vijftien professionals die samen Oncologie Netwerk Duiven vormen.V.l.n.r.: Joska Jacso, Nanne van Cuijk, Josée Veneklaas, Sharon van Rossum, Arna Vennis, Hanneke Stegeman, Anita Hooyman, Muriël Langedijk, Frank Mulling, Dayenna Zweers. Op de foto ontbreken Karen Snel, Carolien Sinnema en Dolf Mulder.
Tien van de vijftien professionals die samen Oncologie Netwerk Duiven vormen.V.l.n.r.: Joska Jacso, Nanne van Cuijk, Josée Veneklaas, Sharon van Rossum, Arna Vennis, Hanneke Stegeman, Anita Hooyman, Muriël Langedijk, Frank Mulling, Dayenna Zweers. Op de foto ontbreken Karen Snel, Carolien Sinnema en Dolf Mulder.

Hulp voor kankerpatiënten

Duiven kent sinds kort het Oncologie Netwerk Duiven. Een netwerk van professionele zorgaanbieders, dat mensen met kanker en hun naasten ondersteunt tijdens de verschillende fasen van het ziekteproces.

De gedachte is dat kankerpatiënten al genoeg aan hun hoofd hebben en soms niet in staat zijn de noodzakelijke zorg te organiseren. Daarbij speelt mee dat vaak ook de energie ontbreekt om in actie te komen, dat er veel onduidelijkheid is over wat er aan zorg mogelijk is en dat onduidelijkheid is waar deze zorg is te vinden. Josée Veneklaas van Oncologie Netwerk Duiven: "De ziekte en de behandeling kunnen grote medische en psychosociale gevolgen hebben voor de patiënt en zijn omgeving. Dan is het prettig als je kunt terugvallen op een netwerk van deskundigen."

In Arnhem en omgeving zijn inmiddels negen oncologische netwerken actief. Het initiatief voor het opzetten ervan is uitgegaan van Proscoop, een adviesorganisatie voor zorg en gezondheid. Inzet is het verbeteren van de nazorg voor oncologische patiënten door de eerstelijnszorg (huisartsen, fysiotherapeuten, thuisverpleging) en tweedelijnszorg (ziekenhuis, revalidatiecentra) meer samen te laten optrekken. Ziekenhuis Rijnstate speelt een centrale rol met het ontwikkelen van een programma, waarin alle specialistische zorg een plek krijgt en interactief wordt samengewerkt. De eerstelijnsnetwerken bieden de ondersteunende en aanvullende (na)zorg.

"Het is goed dat we dit beter organiseren", zegt Josée Veneklaas, zelf fysiotherapeut in Duiven. "Nu we in Duiven een zorgverlenersnetwerk hebben staan, moeten we er ook bekendheid aan geven. Dat gaan we op allerlei manieren doen, met de lokale huisartsen als spil in het netwerk. Zij ondersteunen dit initiatief. Belangrijk is ook dat we elkaar als zorgverleners beter leren kennen. Naar iemand die je kent, verwijs je gemakkelijker door."

Josée Veneklaas benadrukt dat het belang van de patiënt in alle gevallen en in alle fasen vooropstaat. "Voor die patiënt doen we het. Als je ziek bent heb je het al lastig genoeg. Dan is het fijn als je niet alles zelf hoeft te bedenken, maar gebruik kunt maken van een gespecialiseerd en laagdrempelig netwerk." Info: www.oncologienetwerkduiven.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden