V.l.n.r.: Maarten van der Geet, Dick Duimel, Peter Houthuijzen en Ineke Knuiman.
V.l.n.r.: Maarten van der Geet, Dick Duimel, Peter Houthuijzen en Ineke Knuiman.

Met een beetje hulp weer aan de slag

De gemeente Duiven houdt op 1 mei samen met MKB Duiven een workshop over het project Activerend Werk. Een initiatief van de rijksoverheid om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen bij een 'gewone' werkgever. Ook de koppeling met de Banenafspraak wordt toegelicht. De workshop is gericht op ondernemers én andere belangstellenden.

'Waarom doen we het niet samen?', vroegen Dick Duimel en Maarten van de Geest zich af. Dick Duimel is beleidsmedewerker Sociaal Domein bij 1Stroom, het ambtelijke apparaat van Duiven en Westervoort. Maarten van de Geest is bestuurslid van ondernemersvereniging MKB Duiven. Zo geschiedde. Op 1 mei worden het project Activerend Werk en de Banenafspraak in anderhalf uur tijd uiteengezet.

Dick Duimel spreekt over 'een kans voor ondernemers'. "Ze zijn allemaal bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door aan te haken bij dit project kunnen ze daar een gezicht aan geven. Bovendien is de kans groot dat je voor weinig geld een goede werknemer binnenhaalt, omdat de overheid een deel van het loon betaalt."

Activerend Werk is gericht op inwoners vanaf 16 jaar die willen participeren en daarbij wel wat hulp kunnen gebruiken. Met de Banenafspraak worden ze begeleid naar duurzaam, passend werk in hun eigen omgeving. In aanmerking komt iedereen die een participatievraag heeft. Van schoolverlaters en statushouders tot uitkeringsgerechtigden, en van deelnemers aan de arbeidsmatige dagbesteding tot medewerkers van Presikhaaf Bedrijven. Dick Duimel: "Dit project is voor mensen de perfecte manier om weer structuur te krijgen in hun leven. Met als einddoel dat ze regulier werk hebben en in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren."

Het mooie van Activerend Werk (een Wmo-voorziening) is de koppeling met de Banenafspraak. In het Sociaal Akkoord staat zwart op wit dat werkgevers 100.000 werkplekken creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vertaald naar de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland komt dat neer op 820 extra banen. Dick Duimel is blij dat MKB Duiven samen met de gemeente wil optrekken. "We hebben elkaar nodig om dit project te laten slagen. Ik verwacht dat van de workshop een wervende kracht uitgaat."

De workshop voor ondernemers is op dinsdag 1 mei van 19.30 tot 21.00 uur bij Grand café Bij Welling op het Remigiusplein. Aan het woord komen wethouder Ineke Knuiman, Dick Duimel, consulent Bianca Milder, directeur Bob Bergkamp van het werkgeversservicepunt en Peter Houthuijzen van Welling Catering, die ervaring heeft met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer berichten