V.l.n.r.: Eline van Kuijk, Lucy Verheijen, Mariska Deltenre, Anita Vogelaar, Diane Gerritsen, Danielle Soutberg en Loes Hulsebosch. Voor: Marjon Willems en Willemien de Waard.
V.l.n.r.: Eline van Kuijk, Lucy Verheijen, Mariska Deltenre, Anita Vogelaar, Diane Gerritsen, Danielle Soutberg en Loes Hulsebosch. Voor: Marjon Willems en Willemien de Waard.

Vraag naar opvoedingsondersteuning

Het project Home-Start de Liemers van Humanitas leverde onlangs weer vijf gecertificeerde opvoedingsondersteuners af. Daarmee is het totaal aantal vrijwilligers gekomen op 32. Veelzeggend is dat ze allemaal aan het 'werk' zijn in het veld.

De vraag rijst hoe het komt dat gezinnen in toenemende mate een beroep doen op Home-Start. Het antwoord komt van Loes Hulsebosch van de afdeling de Liemers. "Het is een combinatie van factoren. De maatschappij verandert, je hebt steeds meer samengestelde gezinnen en alleenstaande ouders. Diezelfde maatschappij is ook steeds meer gericht op 'ik' en steeds minder op 'wij'. En dan heb je nog de sociale media. Daarop is vooral een mooie wereld te zien, terwijl het in veel gezinnen iedere dag tussen vijf en zeven gewoon crisistijd is. In dat perspectief is het niet zo vreemd dat ouders het soms niet meer weten en een steuntje in de rug kunnen gebruiken."

Loes Hulsebosch en haar collega Eline van Kuijk gaan niet zover dat ze de 'schuld' van de problemen neerleggen bij de professionele hulpverlening. "Wij vinden niet dat die tekortschiet. Het heeft echt te maken met die complexe maatschappij, waarin de lat steeds hoger ligt. Mensen willen een perfecte opvoeder zijn, een perfecte partner en carrière maken in hun werk. En de kinderen moeten ook perfect zijn. Bij elkaar is dat erg veel van het goede. Dan kan het helpen eens met iemand te sparren die het ook heeft meegemaakt, die kan luisteren en die wil meedenken."

Die mensen dat zijn de gecertificeerde vrijwilligers van Home-Start (gezinnen met kleine kinderen) en Home-Start+ (gezinnen met kinderen vanaf 7 jaar). Ze zijn zelf ouder en hebben tijdens een training handvatten aangereikt gekregen om opvoedingsondersteuning te geven. Loes: "We krijgen bijvoorbeeld veel vragen over het aangeven van grenzen en de omgang met sociale media. Terecht dat ouders zich niet als een politieagent willen opstellen en dus niet voortdurend dingen willen verbieden. Veel fijner is om te zeggen wat wél mag. Ook als het gaat om de omgang met sociale media praten onze vrijwilligers vanuit een positieve invalshoek."

Met vijf nieuwe vrijwilligers die in opleiding zijn komt het aantal inzetbare hulpverleners in de Liemers binnenkort waarschijnlijk op 37. Gezinnen voor de Home-Start-projecten komen in de regel in beeld via het maatschappelijke werk, intern begeleiders van basisscholen, consultatiebureaus en de sociale dienst. Ouders kunnen zich ook zelf aanmelden. Kijk op www.home-start.nl en klik door naar 'locaties'. Home-Start is een landelijk preventieproject van Humanitas, een vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw.

Meer berichten