V.l.n.r.: Emiel Cellamare, Arjen Wientjes, Max Miltenburg, Mieke Wessels, Erik Zondag.
V.l.n.r.: Emiel Cellamare, Arjen Wientjes, Max Miltenburg, Mieke Wessels, Erik Zondag.

SCO R'IJssel en Montessori samen

Op 5 juni hebben de besturen van SCO R'IJssel en De Groene Ring een intentieverklaring getekend om verdergaande samenwerking tussen de beide stichtingen te onderzoeken.

SCO R'IJssel heeft op dit moment zes IKC's in samenwerking met Kinderopvang Zonnekinderen in Westervoort (IKC De Hoge Hoeve, Sport IKC Het Startblok, IKC De Brug), Duiven (IKC Remigius, IKC Kameleon) en Groessen (IKC Joannes) en een basisschool in Loo (BS Bernadette).
Montessori De Groene Ring heeft twee locaties met peuteropvang en basisonderwijs in Duiven (Zuid en Noord). Op 1 oktober 2017 telde SCO R'IJssel 1755 en De Groene Ring 262 basisschoolleerlingen.

Beide schoolbesturen zijn overtuigd van de meerwaarde van verdergaande samenwerking worden. De intentieverklaring is de start van een zorgvuldige onderzoeksfase waarin de stuurgroep en drie werkgroepen met onderzoeksopdrachten aan de slag gaan. Wanneer in het najaar de conclusies in de eindrapportage positief zijn, kan dit uitmonden in een besturenfusie per 1 januari 2019.

Vooruitlopend op bestuurlijke samenwerking tussen SCO R'IJssel en De Groene Ring hebben Kinderopvang Zonnekinderen en Stichting Montessori Peuterspeelzalen Duiven e.o. De Groene Ring op 5 juni 2018 eveneens een intentieverklaring getekend. Beide partijen hebben de intentie om per 1 augustus 2018 overname van de peuterspeelzalen van De Groene Ring door Zonnekinderen te realiseren. Het doel is om Integrale Kindcentra te vormen op de beide locaties van De Groene Ring. Locatie Zuid wordt per 1 augustus 2018 Montessori IKC De Groene Ring voor kinderen van 0-13 jaar en locatie Noord voor kinderen van 2-13 jaar.

Meer berichten