Drie oplossingen voor kruising Broekstraat/Oostsingel Duiven

Het Duivense college van burgemeester en wethouders legt aan de gemeenteraad drie scenario's voor met mogelijke oplossingen voor de gevaarlijke kruising Broekstraat en Oostsingel. De scenario's zijn ontstaan uit onderzoek en aangedragen varianten door bewoners en de raad.

Naar aanleiding van het dodelijke ongeval eind 2016 heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd om te komen met voorstellen om de kruising Broekstraat/Oostsingel veiliger te maken. Dit heeft geleid tot een verkenning naar mogelijkheden, die samen met provincie Gelderland is uitgevoerd. Het college legt de raad drie scenario's voor:

1.het aanbrengen van een fietstunnel;

2.het in stand houden van de huidige situatie;

3.het aanbrengen van een ongelijkvloerse kruising voor alle verkeer.

Uit de verkenning komt de aanbeveling naar voren om een fietstunnel aan te leggen en de oversteek voor het overige verkeer te sluiten. Dit is scenario 1 in het raadsvoorstel. Tijdens de presentatie van deze verkenning zijn door bewoners van het Broek vraagtekens gezet bij de noodzaak van zo een grootschalige ingreep in relatie tot de omvang en aard van het probleem. Hieruit is het scenario tot het handhaven van de huidige situatie ontstaan (scenario 2).In ronde tafelgesprekken met de gemeenteraad werd vervolgens geopperd een tunnel aan te leggen voor álle verkeer. Dit kan een verdiepte Broekstraat zijn, een verdiepte Oostsingel of een deels verdiepte Oostsingel en deels verhoogde Broekstraat. Dit heeft geleid tot scenario 3, een tunnel voor alle verkeer.

De gemeenteraad wordt nu gevraagd een keuze te maken voor een van deze 3 scenario's. Indien de raad kiest voor het aanpassen van de kruising (scenario 1 of 3) wordt het gekozen scenario verder uitgewerkt en zal het college medio 2019 een kredietvoorstel doen.

Het onderwerp wordt geagendeerd voor een eerste bespreking met de gemeenteraad op de Politieke Avond van dinsdag 11 september om 19.30 uur, de agendacommissie stelt op 30 augustus de agenda en de wijze van bespreking definitief vast. De vergadering is openbaar en is in het gemeentehuis.

Meer berichten