Remigiusschool Duiven.
Remigiusschool Duiven.

Raad bespreekt Huisvestingsplan voor primair onderwijs in Duiven

De gemeenteraad van Duiven bespreekt 10 oktober het Integraal Huisvestingsplan voor primair onderwijs in Duiven. De schoolbesturen en het college van burgemeester en wethouders hebben de gezamenlijke ambities vast gelegd in een Integraal Huisvestingplan (IHP) Onderwijs. Centraal staat de gedeelde doelstelling om voor alle leerlingen in de gemeente een duurzame en gezonde onderwijshuisvesting te realiseren.

Met het IHP geven de gemeente Duiven en de schoolbesturen samen vorm aan de gedeelde ambitie én verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting. Ieder heeft zijn eigen taken hierin maar die taken zijn wel nauw met elkaar verbonden. De gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding en de schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor onderhoud, aanpassingen en beheer.

Wethouder Ineke Knuiman kijkt tevreden terug op de wijze waarop dit plan tot stand is gekomen: "Dit plan is een begin en er volgen nog vele stappen, maar de basis is er. Het is ontzettend belangrijk om te investeren in de toekomst van onze kinderen én in onderwijs in Duiven. Met dit IHP zetten we een eerste belangrijke stap voor een toekomstbestendige onderwijshuisvesting."

De gemeente ontvangt van de rijksoverheid budget om aan haar zorgplicht voor schoolgebouwen te kunnen voldoen. Dat is niet voldoende voor de verwachte investeringen. Zeker niet in het licht van de huidige kwaliteitsnormen "frisse scholen" en de duurzaamheidsambities. In het IHP wordt ervoor gekozen om uit te gaan van marktconforme bedragen. Hiermee loopt de gemeente Duiven vooruit op de landelijke discussie die voor de zomer ook in het nieuws is geweest. Een notitie over dit onderwerp met de naam "concretisering huisvestingsvoorstel" van onder meer de PO-raad en de VNG is inmiddels aan de Tweede Kamer toegestuurd. "Met dit IHP zorgen we voor een toekomstbestendig huisvestingsaanbod voor onderwijs: eigentijdse, energiezuinige en in goede staat verkerende gebouwen, gezonde luchtkwaliteit, minder leegstand en passend bij de onderwijskundige visie van de schoolbesturen", schrijft de gemeente Duiven is een persbericht.

De gemeenteraad wordt nu gevraagd het Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs vast te stellen. Het onderwerp wordt geagendeerd voor een eerste bespreking met de gemeenteraad op de Politieke Avond van 10 oktober om 19.30 uur. De vergadering is openbaar en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Meer berichten