BCTN waarschuwt voor onomkeerbare stappen Railterminal

BCTN Nijmegen maakt zich grote zorgen over de vervroeging van de ontwikkeling van Railterminal Gelderland (RTG). In de Provinciale begroting voor 2019 staat dat vanaf volgend jaar al €35 miljoen in het project wordt geïnvesteerd. Volgens Joop Mijland, CEO van de binnenvaartterminal BCTN, zet de Provincie hiermee onomkeerbare stappen. Na de provinciale verkiezingen van 2019 zal een deel van het geld al geïnvesteerd zijn, terwijl de business case van RTG nog niet rond is. “RTG is een investering die zowel de belastingbetaler als de regionale logistiek onnodig geld gaat kosten.” aldus Mijland. BCTN vindt dat een besluit dat zoveel belastinggeld vastlegt voor de nieuwe Provinciale Staten, dan ook ná de verkiezingen genomen moet worden.

Business case niet rond
BCTN is de operator van een zevental watergebonden terminals in Nederland en België, CEO Joop Mijland maakt zich zorgen: “RTG wordt gebouwd met 100% belastinggeld, maar er is niet genoeg vrachtvolume in de regio om de RTG levensvatbaar te maken. Een verliesgevende terminal is een slechte ontwikkeling voor alle logistiek in de regio.” Onafhankelijk onderzoeksbureau NESTRA heeft geconcludeerd dat zonder publieke steun de business case van RTG niet rond komt. Ook de Provincie zelf concludeerde in 2013 nog dat een railterminal bij Valburg niet haalbaar was vanwege de beperkte vrachtvolumes in de regio. “Waarom er nu, vijf jaar nadat de Provincie zelf het plan voor de RTG heeft afgeschoten, met stoom en kokend water weer iets uit de grond moet worden gestampt is mij een raadsel.” stelt Joop Mijland.

Onomkeerbare stappen
Volgens de oorspronkelijke begroting zou pas vanaf 2020 in de RTG geïnvesteerd worden. In september liet de Provincie nog weten dat het inpassingsplan van het project vertraging op liep. Een maand later wordt er in de begroting echter haast gemaakt met de realisatie van RTG. De investering van €35 miljoen wordt in 2019 naar voren geschoven. Joop Mijland: “Wanneer volgend jaar de nieuwe Provinciale Staten de begroting moet vaststellen, is er al €10 miljoen geïnvesteerd in dit onzekere project. Als kiezer voel ik me dan in de aap gelogeerd.” BCTN vreest dat deze haastige spoed leidt tot een onzorgvuldig besluit, en onomkeerbare stappen in de verkeerde richting. Volgens Mijland hoort dit besluit in ieder geval voorgelegd te worden aan de nieuwe Provnciale Staten, ná de verkiezing.

Meer berichten