Maatschappelijk werk en Sociaal Raadswerk verhuisd

Maatschappelijk werk en Sociaal Raadswerk van STMR zijn begin oktober verhuisd van de Eltensestraat 17 naar het Huis van Droo aan de Fuutstraat 50 in Duiven. U kunt met veel verschillende vragen en problemen bij Maatschappelijk Werk terecht, bijvoorbeeld als het gaat over relaties, echtscheiding, opvoeding, financiën of administratie, rouw of verlies.

Bij het sociaal raadslieden werk kunt u terecht voor informatie en advies over de vaak ingewikkelde wet- en regelgeving op het gebied van uitkeringen, belastingen, werk, huisvesting, consumentenzaken, toeslagen en financiën, onderwijs en personen en familierecht. De sociaal raadslieden kunnen u helpen met het invullen van formulieren, bijvoorbeeld voor het aanvragen van uitkeringen of toeslagen. Ook bij het instellen van bezwaar of beroep tegen een officiële beschikking kunnen onze sociaal raadslieden behulpzaam zijn.

Maatschappelijk werkers en Sociaal Raadslieden zijn bereikbaar via 0900-8433.
De sociaal raadslieden houden spreekuur in het Huis van Droo op woensdag van 13.30 – 15.00 uur en zijn dan tevens beschikbaar voor het Financieel Trefpunt.
Op maandag houden de sociaal raadslieden spreekuur in het Gemeentehuis van Duiven van 10.30 – 12.00 uur.
Beide spreekuren zijn inloopspreekuren, een afspraak maken is niet nodig.

Meer berichten