Reinhold Kemperman: "We bestrijken het hele digitale veld, maar niet als herstelbedrijf. Het gaat om vragen die de software betreffen."
Reinhold Kemperman: "We bestrijken het hele digitale veld, maar niet als herstelbedrijf. Het gaat om vragen die de software betreffen." (Foto: René Nijhuis)

Senioren computersoos draait goed

Het bestuur van de Stichting Senioren Computersoos Duiven is weer compleet. Onlangs trad Reinhold Kelderman aan als nieuwe voorzitter. Hij nam de taken over van interim Joop Harmsen, die zich nu weer kan beperken tot zijn taken als penningmeester. Secretaris Roel Smit completeert het bestuur.

Als voorzitter zal Reinhold Kelderman (66) zijn gezicht regelmatig laten zien tijdens de soosochtenden op donderdag in De Ogtent. Zelf echter hoeft hij niet digitaal te worden bijgespijkerd. Tot voor zijn pensionering vijf maanden geleden, was de Duivenaar consultant informatisering in het middelbaar beroepsonderwijs. Op zelfstandige basis zet hij die werkzaamheden nog op een lager pitje voort. Reinhold Kelderman: "Ik kan me op de computer inderdaad aardig redden. Als gebruiker wel te verstaan. Het apparaat openmaken, dat moet ik niet doen."

De Duivense computersoos is een succesverhaal. Mede opgericht in 2000 door de bevlogen oud-directeur Pierre Rietjens, met steun van Mikado. Toen de welzijnsorganisatie haar handen er steeds meer vanaf trok, werd samenwerking gezocht met SeniorWeb. In 2010 volgde de ombouw naar een stichting met een 'bestuur op afstand' en een directeur. Die laatste functie wordt tegenwoordig ingevuld door Jos Roemaat. Hij onderhoudt het contact met de vrijwilligers, momenteel zestien in getal.

Reinhold Kelderman: "Het loopt prima. Gemiddeld hebben we op een ochtend zo'n dertig bezoekers. Er zit nog steeds groei in en dat is mooi. Het geeft aan dat er behoefte is aan digitaal onderricht aan senioren. Daartoe rekenen we iedereen van 50 jaar en ouder, maar er is geen controle aan de deur. Mensen die jonger zijn en een vraag hebben, kunnen ook binnenlopen."

Bezoekers van de wekelijkse computersoos betalen een vast bedrag van 2,50 euro per keer. Met die bijdrage én een subsidie van de gemeente Duiven, kan het meerjarenplan financieel worden onderbouwd.

De computersoos beschikt over eigen computers en laptops waarvan gebruik kan worden gemaakt, al nemen veel bezoekers hun eigen apparaat mee.

Reinhold Kelderman hecht aan de soossfeer. "Het heet niet voor niets: computersoos. Het is ook een ontmoetingsactiviteit. Eerst een kop koffie en een praatje, en pas daarna buigen bezoekers en vrijwilligers zich over de computer, laptop, tablet of telefoon. We bestrijken het hele digitale veld, maar niet als herstelbedrijf. Het gaat om vragen die de software betreffen."

De nieuwe voorzitter is niet van plan als een olifant door de porseleinkast te gaan de komende tijd. "Het loopt goed, daar borduren we op voort. Als zich zaken aandienen, zien we wel verder. Belangrijk is dat de vraag naar onderricht op peil blijft. Op zich zie ik daar niet van de ene op de andere dag verandering in komen."

Meer berichten