Bewoners buitengebied Duiven kunnen naar groenspreekuur

Je woont in het buitengebied van Duiven, Groessen of Loo en wilt weten welke bomen en struiken je wel en niet mag planten. Voor die mensen zijn er de komende tijd drie groenspreekuren.

De groenspreekuren zijn een uitvloeisel van het beplantingsproject 'Duiven, Groessen en Loo in het Groen'. Afgelopen zomer was er een drukbezochte informatieavond in Zaal Berentsen over streekeigen beplanting en de meerwaarde van een landschappelijk verantwoord ingericht erf.

'Duiven, Groessen en Loo in het Groen' is een samenwerking van de dorpsraden Groessen en Loo en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in opdracht van de gemeente Duiven. Het project komt voort uit de bewonersprocessen Levend Landschap, die momenteel in beide dorpen gaande zijn.

Beplantingswensen
En dan nu dus drie spreekuren in achtereenvolgens Groessen, Loo en Duiven. Grondeigenaren kunnen tijdens de bijeenkomsten hun individuele beplantingswensen voorleggen aan adviseur Ruud Borkes van de SLG. In samenspraak kan er vervolgens een uitgewerkt beplantingsplan worden gemaakt. Het kan gaan om bomen en struiken op het erf zoals meidoorn en Gelderse roos, maar ook om landschapselementen als singels, houtwallen en poelen buiten het erf. Voor het aankopen van inheemse bomen en struiken is een subsidie beschikbaar.

Op basis van alle individuele beplantingsplannen wordt door de SLG een gezamenlijke bestelling gedaan. Deelnemers ontvangen hun bomen en struiken tijdens een feestelijke plantdag op zaterdag 9 maart 2019. Met deze aanpak wordt het buitengebied naar verwachting landschappelijk versterkt en verfraaid. Ook vogels, vlinders, wilde bijen en planten profiteren van de aanpak.

Spreekuren
De drie gratis groenspreekuren vinden plaats op:
- Voor inwoners van Groessen: woensdag 28 november van 13.00 tot 21.00 uur in het Dorpshuis aan het Sint Isidorusplein 4.
- Voor inwoners van Loo: woensdag 12 december van 13.00 tot 21.00 uur in De Dorpsnoot aan de Loostraat 69b.
- Voor inwoners van Duiven: woensdag 9 januari 2019 van 13.00 tot 21.00 uur in zaal Titaan van het gemeentehuis aan het Koning Willem-Alexanderplein 1.

Aanmelden via de website van de SLG (www.landschapsbeheergelderland.nl), waarna telefonisch contact wordt opgenomen om een tijd af te stemmen.

Meer berichten