Gezamenlijke kerstviering K.B.O. Duiven en Seniorensoeciteit Groessen

Gezamenlijke Kerstviering van K.B.O. Duiven en Senioren Societeit Groessen. Op dinsdag 18 december 2018.

Aanvang 13.30 (kerk open om 13.00) De kerstviering vindt plaats in de Andreaskerk te Groessen, met medewerking van het herenkoor. Voorganger in de Eucharistieviering is pastor Than Ta.

Na afloop van de viering gaan we gezamenlijk naar zalencentrum Gieling voor het driegangendiner in speciale kerstsfeer, waar de kerstman aanwezig zal zijn en Jan Verkerk ons muzikaal zal vermaken.

Aanvang kerstdiner zo rond 16.30. Einde ongeveer 18.00. De kosten voor deze middag,drie gangen kerstdiner, koffie/thee en een consumptie bedragen 25 euro p.p. U kunt 25 euro overmaken op de rekening van de penningmeester van de K.B.O Duiven NL75RABO 0315405651 onder vermelding kerstviering, en lidmaatschapsnummer. Deze betaling is tevens bewijs van deelname. Deelname Groessen NL16 RABO 0308521450.

Voor gratis vervoer, van en naar Groessen aanmelden op telefoonnummer 261101. Gebruik rollator of rolstoel (ingeklapt) TIJDIG AANMELDEN U WORDT OPGEHAALD EN WEER THUIS GEBRACHT.

Wij hopen velen van U op deze kerstviering te mogen ontmoeten. Namens de besturen KBO Duiven en Senioren societeit Groessen

Meer berichten