Symbion heeft vanaf leerjaar 4 een ruim aanbod aan vakopleidingen.
Symbion heeft vanaf leerjaar 4 een ruim aanbod aan vakopleidingen. (VVBvanbree Fotografie)

Liemerse praktijkschool Symbion houdt open dag

De Liemerse school voor praktijkonderwijs Symbion houdt woensdag 23 januari van 16.00 tot 19.30 uur open dag. Bezoekers kunnen uitgebreid rondkijken of deelnemen aan een rondleiding. Symbion is gevestigd aan de Hoge Witteveld 2 in Didam.

Symbion is een kleine school met kleine klassen en veel persoonlijke aandacht. De klassen beginnen en eindigen de dag bij hun eigen vaste mentor. De mentor neemt de dag dan met zijn klas door. Dit zorgt voor structuur en geborgenheid.

Elke leerling kan op Symbion onderwijs volgen op het eigen niveau. Daarom wordt er veel gewerkt met digitale leermiddelen. Dit gebeurt aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin de leerdoelen van de leerling staan omschreven. De mentor bepreekt regelmatig met de leerling hoe hij/zij aan dat plan kan werken. Een aantal leerlingen leert uit vmbo-boeken en kan een vmbo-deelcertificaat halen voor Nederlands, rekenen of Engels. Ook staat er wekelijks een uur ICT en mediawijsheid op het rooster.

Het motto van Symbion is ‘leren in de echte wereld’. Daarom zijn er veel praktijkvakken, naast vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Ook lopen de leerlingen vanaf het derde jaar stage in een bedrijf, waarbij er veel aandacht is voor beroepsvaardigheden. Symbion heeft vanaf het vierde leerjaar een ruim aanbod aan vakopleidingen, die de leerlingen afronden met een examen.

Veel leerlingen verlaten Symbion met een betaalde baan in sectoren als de handel, logistiek, techniek, zorg, horeca en groenvoorziening. Sommige leerlingen stromen door naar het mbo. Deze stap wordt vanaf komend schooljaar makkelijker, omdat Symbion dan zelf de Entree-opleiding verzorgt.

Ouders worden op Symbion intensief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. In de eerste klas komt de mentor op huisbezoek. Daarnaast zijn er regelmatig gesprekken op school. Tussentijds hebben de mentor en de ouders contact via de mail, app en telefoon.

Meer berichten