Groene Ring-voorzitter Max Miltenburg en Mieke Wessels (bestuurder SCO R'IJssel en nu Innerwaard) onthullen de nieuwe naam 'Innerwaard'.
Groene Ring-voorzitter Max Miltenburg en Mieke Wessels (bestuurder SCO R'IJssel en nu Innerwaard) onthullen de nieuwe naam 'Innerwaard'. (Foto: René Nijhuis)

Oprichting Stichting Innerwaard

Met champagne en confetti is vorige week in Zaal Gieling in Groessen de oprichting van Stichting Innerwaard gevierd. Hierin zijn de IKC's (integrale kindcentra) van SCO R'IJssel en Montessori IKC De Groene Ring samengegaan. De fusiepartners zijn enthousiast aan de slag gegaan met een nieuwe koers voor de periode 2019-2023, vertelt Innerwaard-bestuurder Mieke Wessels.

In 1970 hadden Duiven, Groessen, Loo en Westervoort ieder een eigen katholiek schoolbestuur. Pas in 2001 vormden zij samen Stichting Katholiek Onderwijs R'IJssel. Toen in 2008 de protestants-christelijke basisschool De Klimroos (Westervoort) aansloot, werd het Stichting Confessioneel Onderwijs R'IJssel. De komst van De Groene Ring, met een 'algemeen bijzondere' grondslag, vraagt opnieuw om een andere naam.

Het schrappen van het woord 'confessioneel' is best een stap voor van oorsprong katholieke en protestants-christelijke scholen, erkent Mieke Wessels. "Daar hebben we het dan ook uitgebreid over gehad. Maar op locatieniveau verandert niets aan de identiteit. Als stichting hebben we bovendien vier overkoepelende kernwaarden gekozen: vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en bevlogenheid. We willen een 'waardengedreven' organisatie zijn. Dat houdt in dat we onze waarden stichtingsbreed uitdragen, waarbij elke locatie een invulling kiest die past bij de eigen identiteit." De naam 'Innerwaard' verwijst naar de vier kernwaarden én naar het uiterwaardenlandschap dat zo kenmerkend is voor het gebied waarin de stichting actief is.

Het grote voordeel is dat De Groene Ring-directeur Marike Ketelaars zich nu volledig kan richten op haar onderwijskundige taken. De rest – personeelszaken, financiën, huisvesting, ICT etc. – regelt Innerwaard voortaan, net als bij de andere IKC's. Mieke Wessels vindt De Groene Ring een mooie aanvulling, onderwijskundig door het montessoriconcept en geografisch door de vestigingen in Duiven-Noord en Duiven-Zuid. Innerwaard heeft nu een mooie organisatiegrootte. "Je hebt een bepaalde schaal nodig, maar het moet wel overzichtelijk blijven. We hebben nu korte lijnen, we kennen elkaar en we zijn heel wendbaar. Groot, groter, grootst is niet onze ambitie. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid blijft er wel ruimte voor eenpitters in de regio die graag aan willen sluiten."

'Dingen in beweging zetten'
Mieke Wessels is sinds 2009 bovenschools directeur en sinds 2012 bestuurder. Daarvoor was ze directeur en stond ze voor de klas. Met hart en ziel. "Als bestuurder heb ik een andere rol, maar mijn 'drive' is niet veranderd. Ik wil iedere dag het onderwijs voor kinderen een beetje beter maken. Als bestuurder kun je dingen in beweging zetten." Een goed voorbeeld is de vorming van IKC's, waardoor een doorlopende leerlijn – onder één dak – is gerealiseerd van kinderopvang tot en met groep 8. Innerwaard werkt hierbij intensief samen met kinderopvang Zonnekinderen. Alleen de Bernadetteschool in Loo is te klein voor een IKC, maar heeft een soort 'satellietverbinding' met IKC Joannes in Groessen.

Acht locaties
Onder Stichting Innerwaard vallen zeven IKC's en één basisschool. In Duiven gaat het om IKC Remigius, IKC Kameleon en Montessori IKC De Groene Ring (locaties noord en zuid). In Westervoort zijn het er drie: IKC De Hoge Hoeve, Sport IKC Het Startblok en IKC De Brug. In Groessen is IKC Joannes gevestigd. De achtste locatie van Innerwaard is BS Bernadette in Loo.

Zonnekinderen
De IKC's van Stichting Innerwaard werken nauw samen met kinderopvang Zonnekinderen, waarbij Zonnekinderen de opvang van kinderen (0-4 jaar) en de voor- en naschoolse opvang (4-12 jaar) verzorgt. De IKC-directeur is verantwoordelijk voor het gehele IKC, dus zowel het basisonderwijs als de kinderopvang.

Meer berichten