Minister tekent gewijzigd tracé A15

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een gewijzigd tracébesluit voor het project A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) vastgesteld. De doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 en A15 leveren een grote positieve bijdrage aan de verkeersafwikkeling in de regio Arnhem – Nijmegen.

In het wijzigingsbesluit zijn onder andere maatregelen vastgelegd om de mogelijke gevolgen van stikstof op natuur te voorkomen en te compenseren. Het oorspronkelijke tracébesluit werd begin 2017 vastgesteld. Er werd toen door een aantal partijen beroep ingediend.

De behandeling van die beroepen wordt door de Raad van State aangehouden, in afwachting van juridische procedures rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hierdoor dreigt het project ViA15 verdere vertraging op te lopen. Daarom heeft de minister in overleg met de provincie Gelderland besloten om dit tracébesluit niet langer te koppelen aan het PAS. Dit maakt de weg vrij voor de Raad van State om een uitspraak te doen in de beroepsprocedure over het project ViA15. In het wijzigingsbesluit zijn de volgende maatregelen opgenomen:

• Een aanpassing van de maximum snelheid op beide rijbanen van de A50 tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen. De maximum snelheid wordt tussen 06.00 en 23.00 uur 100 kilometer per uur, ongeacht de openstelling van de spitsstrook.

• De aanleg van 900 vierkante meter nieuwe natuur.

• Naast de wijziging in de onderbouwing van het aspect stikstofdepositie, zijn in het wijzigingsbesluit ook enkele verbeteringen doorgevoerd, zoals extra of hogere geluidschermen op drie locaties.

Belanghebbenden kunnen van 28 februari tot en met 11 april 2019 beroep instellen tegen het gewijzigde tracébesluit bij de Raad van State. Het gewijzigde tracébesluit en de bijbehorende documenten zijn vanaf 28 februari te vinden op www.platformparticipatie.nl/via15. De stukken zijn van 28 februari tot en met 11 april 2019 onder andere in te zien bij de gemeenten in de regio.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden