Meer bekendheid geven aan dementie

De Keten Dementie De Liemers bestaat al geruime tijd, maar nadrukkelijk naar buiten treden heeft de organisatie nooit gedaan. Daar gaat verandering in komen. Met de toename van het aantal mensen met dementie wil de keten de boei zijn waar mensen met de ziekte en hun naasten (mantelzorgers) zich aan kunnen vastklampen.

De toekomstverwachting liegt er niet om: een verdubbeling van het aantal mensen met dementie in de komende twintig jaar. Bedenk daarbij dat 'langer thuis blijven wonen' de insteek is van de politiek, en het is duidelijk dat dementie in het dagelijks leven veel meer op de voorgrond zal gaan treden. De kans om iemand met dementie tegen te komen op straat of in de supermarkt wordt steeds groter. Je dat simpelweg realiseren, is volgens Alie Fokkens, ketenregisseur van Keten Dementie De Liemers, de eerste stap. "Rondom dementie heerst bij mensen die er niet in hun directe omgeving mee hebben te maken veel onbekendheid. Omdat er steeds meer mensen met de ziekte komen zal dat gaan veranderen. Wat wij hopen is dat ook steeds meer mensen een helpende hand bieden. Bijvoorbeeld door eens een boodschapje te doen en daarmee de mantelzorger te ontlasten."

Ketenzorg is volgens het Ministerie van Volksgezondheid 'het samenhangend geheel van inspanningen dat door verschillende zorgaanbieders onder een regiefunctie wordt geleverd, waarbij het cliëntproces centraal staat'. Alie Fokkens herkent zich daarin en zet zich graag in voor het verbeteren van de samenwerking tussen zorgaanbieders. Met een cliëntendialoog werd de basis gelegd voor een actieplan.

Alie Fokkens: "Met twintig professionals van dertien zorg- en welzijnsorganisaties uit de Liemers hebben we gesproken met mensen met dementie en mantelzorgers. Wat gaat goed en wat gaat niet goed in het emotionele, vaak langdurige en soms onduidelijke proces van 'zorg krijgen en zorg geven'. De dialoog leverde een mooie oogst op aan persoonlijke verhalen, handige tips en concrete verbeterpunten. Aan de hand daarvan hebben we een Top 5-plan opgesteld."

Het plan voorziet onder meer in aandacht voor de aanloopfase naar dementie, in het betrekken van meer mensen rond de persoon met dementie, in erkenning en begrip voor mantelzorgers en in aandacht voor (het tekort aan) vrijwilligers. Alie: "De zorg is echt niet helemaal uitgekleed, zoals je vaak hoort. Voor mensen met dementie zijn bijvoorbeeld speciale, deskundige casemanagers beschikbaar. Maar dan moet je wel de weg weten. Wij willen daarbij helpen door naar buiten te treden en bekendheid te geven aan allerlei zaken rondom dementie."

De Keten Dementie De Liemers zet in op meerdere terreinen. De website wordt vernieuwd, er komen ontmoetingsbijeenkomsten voor mensen met dementie en speciale informatiekoffers, en er wordt ingezet op het verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken zorg- en welzijnspartijen.

Meer berichten