Het project 'A12 Anders Reizen' is een initiatief van de gezamenlijke overheden en VNO-NCW Midden om 'anders reizen'' te stimuleren.
Het project 'A12 Anders Reizen' is een initiatief van de gezamenlijke overheden en VNO-NCW Midden om 'anders reizen'' te stimuleren.

Ideeën welkom voor betere bereikbaarheid regio A12

De A12 tussen Arnhem en de Duitse grens is in beide richtingen een filegevoelig traject. Dagelijks staan veel weggebruikers korte of langere tijd in de file. Bovendien starten over enkele jaren de werkzaamheden aan de doortrekking van de A15. Ook staan werkzaamheden aan de A12 IJsselbrug op de planning.

Om de regio nu en in de toekomst bereikbaar te houden, werkt het bedrijfsleven samen met de provincie Gelderland, de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat aan maatregelen. Dat hebben bestuurders van deze organisaties vorige week donderdag met elkaar afgesproken.

Duurzame veranderingen van gedrag van weggebruikers, van forenzen, van scholieren, van zakelijk verkeer, van transportverkeer, van recreatieverkeer zijn nodig voor de bereikbaarheid van de Liemers en de Achterhoek.

Project 'Anders Reizen'
Rijkswaterstaat stelt middelen beschikbaar die aangewend kunnen worden om gedragsverandering teweeg te brengen. Het project 'A12 Anders Reizen' is een initiatief van de gezamenlijke overheden en VNO-NCW Midden om 'anders reizen'' te stimuleren. Elders in Nederland hebben soortgelijke initiatieven al geleid tot minder verkeersoverlast.

Voor een bereikbare deze regio zijn andere dan de standaardmaatregelen zoals slimmere afstelling van verkeerslichten, verlengen van een invoegstrook etc. nodig. De komende maand worden de ideeën die leven rondom het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio rondom de A12 geïnventariseerd.

Iedereen die ideeën heeft over 'Anders Reizen' op de A12 tussen knooppunt Velperbroek en de Duitse grens kan tot uiterlijk 29 maart 2019 mailen naar A12@slimschoononderweg.nl

Het maatregelenpakket Duurzame gedragsverandering A12 Arnhem – Duitse grens wordt mogelijk gemaakt door Slim & Schoon Onderweg.

In Slim & Schoon Onderweg werken 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen nauw samen met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het bedrijfsleven (VNO-NCW, werkgevers) en vervoerders. www.slimschoononderweg.nl

Meer berichten