Voorganger/dominee Christiaan Vos in de nieuwbouw: "Het echtheidsgehalte van KerkvoorNu is hoog."
Voorganger/dominee Christiaan Vos in de nieuwbouw: "Het echtheidsgehalte van KerkvoorNu is hoog."

Opening van nieuwbouw KerkvoorNu

De nieuwbouw van KerkvoorNu in de voormalige bibliotheek en de voormalige basisschool De Boomgaard is klaar. Zondag 7 april is de officiële opening van 'De Stek', zoals het centrum heet, gevolgd door een feestweek. Voorganger/dominee Christiaan Vos hoopt dat 'heel veel mensen' een kijkje komen nemen.

Het blijft bijzonder. Een geloofsgemeenschap die in een tijd van ontkerkelijking groeit als kool. En dan nu ook nog een prachtig eigen thuis. Christiaan Vos: "Ja, het zijn mooie tijden voor KerkvoorNu. Als je ook ziet met hoeveel mensen en hoe eensgezind aan dit project is gewerkt. Op zaterdagen waren we soms wel met zestig mensen en van iedereen die bij ons is aangesloten heeft, schat ik, 80 procent meegeholpen."

Wie of wat is KerkvoorNu ook alweer? De geloofsgemeenschap is eind jaren negentig ontstaan als afsplitsing van de Baptistenkerk Arnhem. Vooral de laatste jaren ontwikkelt KerkvoorNu zich razendsnel. Bij de zondagse vieringen in het Candea College bijvoorbeeld puilde de aula van de school de laatste jaren uit. Christiaan Vos kan het succes verklaren. "Het gros van de bewoners van de Liemers heeft geen geloofsachtergrond, maar de behoefte aan gemeenschapszin is er wel degelijk. De behoefte aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en samen te vieren. Mensen van alle leeftijden sluiten zich bij ons aan, veel jonge gezinnen ook. Ze worden opgenomen in een warme gemeenschap, in een groot gezin van God. Want dat is wel wat ons drijft: het geloof. KerkvoorNu is alleen geen ambtelijke kerk met een strakke liturgie. We zijn ook niet opdringerig of zweverig, maar praten gewoon in begrijpelijke taal. Het echtheidsgehalte is hoog. En er is ruimte voor humor."

'De Stek' aan de Rijksweg omvat een ontmoetingsruimte, een zaal voor vieringen die plaats biedt aan 600 mensen en (in de voormalige De Boomgaard) een eigen plek voor kinderen en jongeren. De communityruimte prijst KerkvoorNu aan als een 'open huiskamer in de regio, een plek voor iedereen'. Christiaan Vos: "Echt voor iedereen dus, gelovigen én ongelovigen. Er kan gestudeerd worden en mensen die een zakelijke afspraak hebben kunnen er terecht. Een 'third place' naast thuis en werk. Zeven dagen in de week geopend. Het is ook de plek waar mensen terecht kunnen met betekenisvolle initiatieven en waar je kunt nadenken en praten over diepere zaken die het leven betreffen."

'Succesverhaal' vindt Christiaan Vos niet het goede woord voor KerkvoorNu. Hij houdt op 'een wonder'. "Succesverhaal verwijst naar mensen, terwijl wij wat hier gebeurt niet expliciet aan mensen toeschrijven. Wat hier nu staat is van wonderlijke schoonheid, maar het is niet af. Net als mensen in ontwikkeling zijn, hopen we ook dat het gebouw zich voegt naar wat er gebeurt. Waarbij we niet streven naar perfectie. Onaf is niet erg."

Zondag zijn er twee feestelijke diensten in 'De Stek', om 10.30 en om 14.30 uur (vrijwel alle plaatsen zijn al vergeven). Volgende week is er koffie met appeltaart voor iedereen die aanwaait. www.kerkvoornu.nl.

Meer berichten