André Kok van het buurtpreventieteam van Wijkraad Duiven-West met een flyer waarmee hij nieuwe vrijwilligers probeert te werven.
André Kok van het buurtpreventieteam van Wijkraad Duiven-West met een flyer waarmee hij nieuwe vrijwilligers probeert te werven.

'We zijn geen boevenvangers'

Buurtpreventie is een woord dat steeds vaker opduikt. Blijkbaar is het nodig in een wereld waarin de dreigingen op de loer liggen. Maar preventief een buurt bewaken kan alleen als er genoeg mensen zijn die meedoen. Het buurtpreventieteam van Wijkraad Duiven-West organiseerde op zaterdag 13 april een actie die nieuwe vrijwilligers moet opleveren.

André Kok, coördinator van BPT Duiven-West, snapt best dat niet iedereen staat te springen om surveillancediensten te draaien. "Maar geef je dan op z'n minst op voor de WhatsApp-groep in je buurt. Als je dan onraad vermoedt, kun je daar in ieder geval via de app melding van maken."

Want ja, buurtpreventie werkt. Onderzoeken wijzen het uit. De preventieve kracht van buurtbewoners in gele hesjes die met enige regelmaat door de straten lopen, moet niet worden onderschat, vindt ook André Kok. "Inbrekers hebben per definitie een hekel aan mensen. Dus in een tijd waarin er steeds minder blauw op straat is te zien, moet je als bewoner zelf in actie komen. Daarom is destijds ook het buurtpreventieteam opgericht."

Destijds is een jaar of vier geleden. Duiven-West (een grote wijk) werd daarvoor in vier gebieden opgedeeld. Elk gebied heeft z'n eigen buurtcoördinator. André Kok, die zelf al dertig jaar in Duiven woont, is de overkoepelende coördinator. De preventieteams hebben enkele jaren redelijk goed gedraaid en hun nut bewezen. De laatste maanden echter is het aantal vrijwilligers teruggelopen. 'Gewapend' met flyers gaan leden de straat op om deur aan deur te proberen nieuwe bewoners te werven voor het team.

André Kok: "Mensen hebben soms een verkeerd beeld van wat we doen. We zijn in principe een verlengstuk van de politie, maar natuurlijk geen boevenvangers. Als leden tijdens een surveillance iets vermoeden, kunnen ze gelijk de politie waarschuwen. We hebben een heel kort lijntje en vóór mensen de straat op gaan volgt er een instructie door de politie. Daarnaast zien we buurtpreventie als een stukje bewustwording. Mensen moeten zich veel meer realiseren dat inbraken overal plaatsvinden, niet alleen in andere buurten."

Het liefst heeft het buurtpreventieteam bewoners die twee keer in de week een rondje door de buurt maken. Alleen, met z'n tweeën, met z'n drieën of met de hond, dat maakt niet uit. André Kok: "We leggen de lat niet te hoog. Ook mensen die maar één keer in de week of af en toe mee willen helpen zijn welkom. De tijden mogen ze eveneens zelf bepalen. Het gaat beslist niet alleen om avonduren. Het kan ook gewoon 's middags. Inbrekers komen meestal vooraf poolshoogte nemen. Als ze dan zien dat er buurtpreventie is, denken ze toch gauw: misschien kunnen we beter ergens anders naartoe gaan."

Meer informatie inwinnen of aanmelden kan via de site van Wijkraad Duiven-West (www.wijkraadduivenwest.nl). Of via het emailadres bpt@wijkraadduivenwest.nl.

Meer berichten