Foto: Ivo Hutten

'Duurzame toekomst'

Het bestuur van Waterschap Rijn en IJssel wil de komende vier jaar niet alleen vóór, maar mét de omgeving werken aan waterveiligheid, klimaat, energietransitie, circulaire economie, schoon en gezond water en de samenwerking met Duitsland. Dit staat in het bestuursakkoord 'Samen een duurzame toekomst creëren'. Het akkoord kan rekenen op breed draagvlak van het algemeen bestuur.

Ook het dagelijks bestuur is benoemd en bestaat uit (op de foto v.l.n.r.) Berend Jan Bussink (VVD), Peter Schrijver (vertegenwoordiging landbouw), Antoinet van Helvoirt (Water Natuurlijk), Frank Wissink (CDA). Samen met dijkgraaf Hein Pieper vormen zij het college van dijkgraaf en heemraden.

De titel van het bestuursakkoord is bedacht door Kinsey van Deelen, de 16-jarige jeugdbestuurder van het waterschap. Zij heeft de plannen bestudeerd en geconcludeerd dat twee dingen eruit springen: een duurzame toekomst en samenwerken met de omgeving.

Het bestuursakkoord is de basis voor de waterschapstaken die de komende vier jaren uitgevoerd worden. Het waterschap wil inwoners, bedrijven, agrariërs, mede-overheden, landbouw-, natuur-, onderwijs- en andere belanghebbenden actief betrekken bij wateronderwerpen. Wel wordt het beleid voortgezet van een tariefstijging van 3 procent per jaar ten opzichte van 2019.

Het hele bestuursakkoord is te vinden op www.wrij.nl.

Meer berichten