Namens MKB Duiven bood Josée Veneklaas (midden) een cheque van 250 euro aan aan Gerard Rutgers en Manon Broers om Stichting Fietsmaatjes op te richten.
Namens MKB Duiven bood Josée Veneklaas (midden) een cheque van 250 euro aan aan Gerard Rutgers en Manon Broers om Stichting Fietsmaatjes op te richten.

Donatie MKB Duiven voor Fietsmaatjes-initiatief

Het initiatief van Gerard Rutgers om Stichting Fietsmaatjes Duiven.nl op te richten, heeft een steuntje in de rug gekregen met een donatie van 250 euro van MKB Duiven.

Gerard Rutgers wil de stichting samen met anderen oprichten en vervolgens proberen geld voor een duofiets met elektrische trapondersteuning bijeen te krijgen. Daarmee kunnen ritjes worden gemaakt met ouderen, zieken en eenzamen. Zijn eerste oproep in deze krant heeft tot enkele reacties geleid. Rutgers: "Ik heb die mensen individueel gesproken en nu gaan we samen overleggen hoe we verder komen. Ik hoop trouwens dat nog meer mensen zich aansluiten. We zijn nog met te weinig."

Als de stichting een feit is kan gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van de landelijke organisatie Fietsmaatjes.nl. Bovendien kan dan meer serieus worden begonnen met het inzamelen van geld. Een duofiets met trapondersteuning kost al gauw 12.000 euro. Gerard Rutgers: "De donatie van MKB Duiven is een mooi gebaar, maar daarmee zijn we er nog lang niet. Er zijn wel toezeggingen. Ik verwacht dat die hard worden gemaakt als we een officiële stichting zijn."

Meer weten? Meehelpen? Bel of mail Gerard Rutgers, 06 3650 5825, gerardrutgers@live.com.

Meer berichten