Op de plaats van de Treurbeuk wordt een nieuwe boom van enige omvang terug geplant. Gedacht wordt aan een walnoot.
Op de plaats van de Treurbeuk wordt een nieuwe boom van enige omvang terug geplant. Gedacht wordt aan een walnoot.

Kap treurbeuk op landgoed Welleveld voor veiligheid

Op Landgoed Welleveld in Duiven staat een beeldbepalende treurbeuk in matige conditie met een slechte toekomstverwachting. "De verwachting is dat de conditie van deze boom op korte termijn verder zal verslechteren en dat de boom dood gaat. De gemeente wil dan ook graag dat de boom komend najaar gekapt wordt om de veiligheid te kunnen blijven garanderen", meldt de gemeente in een persbericht.

Op 6 november 2018 is een onderzoek naar deze boom gedaan. De aanleiding was de aangetroffen taksterfte in de top van de boom. Op 28 mei 2019 is er een tweede onderzoek gedaan. Het advies is volgens de gemeente om de boom te verwijderen. Het rapport is te vinden op: www.duiven.nl/voorgenomen-kap-treurbeuk-landgoed-welleveld.

In het bestemmingsplan 'Landgoed Welleveld 2016' is de treurbeuk aangewezen als 'beeldbepalende boom' waarvoor een omgevingsvergunning benodigd is om de boom te kunnen kappen.

Voor meer informatie is op 30 augustus tussen 13.00 en 15.00 uur een boomtechnisch adviseur aanwezig op het landgoed om nadere uitleg te geven.

Op de plaats van de Treurbeuk wordt een nieuwe boom van enige omvang terug geplant. Gedacht wordt aan een walnoot.

Meer berichten