De afvalverbrandingsinstallatie van AVR staat om de hoek, maar het regionale huishoudelijke afval wordt vanaf 2020 in Wijster verwerkt.
De afvalverbrandingsinstallatie van AVR staat om de hoek, maar het regionale huishoudelijke afval wordt vanaf 2020 in Wijster verwerkt.

Attero BV wordt nieuwe afvalverwerker voor regio

De Milieusamenwerking Regio Arnhem heeft de verwerking van fijn en grof huishoudelijk afval Europees aanbesteed. Op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding is definitief gegund aan Attero BV uit Wijster. De afvalverwerker start op 1 januari 2020.

De contractperiode loopt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025 met de mogelijkheid om twee keer met twee jaar te verlengen.

Attero BV scoort vooral goed op milieuaspecten. Het bedrijf vervoert het afval vanaf het overslagstation in Duiven naar de verwerkingsinstallatie in Wijster. Zij maken hiervoor gebruik van duurzame vervoermiddelen op biobrandstof. De verwerking bestaat uit twee stappen: uit het restafval worden nog aanwezige herbruikbare fracties zoals plastic, metalen en organisch materiaal, zoals etensresten, uitgesorteerd. Daarna wordt het resterend materiaal met energieterugwinning hoogwaardig verbrand. Het scheiden aan de bron, zoals nu in elke gemeente gebeurt, blijft ook in de toekomst van groot belang. Deze verwerkingswijze geeft aanvullend daarop een extra impuls aan hergebruik en verlaagt de hoeveelheid te verbranden materiaal. De kosten van afvalverwerking, met name afvalverbranding, worden fors hoger en stijgen zo'n 40% per ton in 2020.

Op 31 december 2019 loopt het huidige verwerkingscontract van fijn en grof huishoudelijk restafval af van de MRA-gemeenten Arnhem, Lingewaard, Montferland, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Meer berichten