Het interieur van de Sint Antonius Abtkerk in Loo.
Het interieur van de Sint Antonius Abtkerk in Loo.

'Loo zonder kerk is Loo niet meer'

De Sint Antonius Abtkerk in Loo ontkomt niet aan de grote reorganisatie die het bestuur van de Sint Willibrordusparochie heeft aangekondigd. De deuren van de kerk worden binnen enkele jaren definitief gesloten. Financieel kan het als gevolg van de enorme daling van het aantal kerkbezoekers en de afname van deelname aan sacramenten niet meer uit.

Peter Koopmans, voorzitter van de locatieraad van de Sint Antonius Abtkerk, wil zijn best doen om het te begrijpen, maar, zegt hij, 'het lukt me gewoon niet'. Volgens Koopmans snijdt het argument dat het financieel gezien niet kan de kerk in Loo open te houden geen hout. En het aantal mensen dat de diensten bezoekt mag dan zijn teruggelopen, er is sinds enkele jaren wel sprake van nieuw elan als het gaat om geloven in Loo.

Eerst wil Peter Koopmans zijn ergernis kwijt. "Ik was verbaasd en teleurgesteld toen ik het besluit van het parochiebestuur vernam, maar dat niet alleen. Ik was ook boos, en dat ben ik nog steeds. Loo dreigt iets te worden afgenomen dat niet afgenomen mag worden."

Geloofsbeleving
Dan de argumenten. Koopmans: "Om te beginnen zijn we in Loo al een paar jaar bezig de geloofsbeleving te verbeteren. Dat lukt ook. Er is een vaste groep van dertig tot veertig kerkgangers, de Bernadetteschool is terug in de kerk en er zijn weer regelmatig gezinsvieringen. Daar komt bij dat je zaken wel in verhouding moet blijven zien. Loo heeft slechts 1058 inwoners, de schaal is dus klein. Van die ruim duizend mensen is zestig tot zeventig procent katholiek. Die mensen mag je hun kerk niet afpakken."

Financieel is er ook geen probleem, stelt Peter Koopmans. "We hebben inkomsten uit kerkbezoek, uit de Actie Kerkbalans, uit de Loo Budget Concerten en uit verhuur van het parochiehuis. Dat loopt aardig op voor zo'n kleine gemeenschap. Daarom ben ik ook benieuwd naar het financiële plaatje van het parochiebestuur. Loo draagt in verhouding zijn steentje bij, dat weet ik heel zeker."

Meer berichten