Een kijkje in de prachtige Heilige Andreaskerk. Vanwege zijn omvang wordt de kerk ook wel de 'Kathedraal van de Liemers' genoemd.
Een kijkje in de prachtige Heilige Andreaskerk. Vanwege zijn omvang wordt de kerk ook wel de 'Kathedraal van de Liemers' genoemd.

Groessen zit met veel vragen

De aangekondigde sluiting van negen van de dertien kerken in de Liemers zorgt in de verschillende kernen voor ophef. Zeker in Groessen, waar de Heilige Andreaskerk, misschien wel de meest bijzondere kerk van de Liemers, voor zijn laatste fase als geloofshuis staat.

De Andreaskerk wordt vanwege de omvang niet voor niets de 'Kathedraal van de Liemers' genoemd. De toren, waarschijnlijk gebouwd tussen 1150 en 1180, is het oudste deel. Het kleine kerkje dat aanvankelijk tegen de toren aan stond, werd rond 1500 vervangen door een monumentale kerk in Gotische stijl. In de negentiende en twintigste eeuw volgden kleinere verbouwingen en uitbreidingen. Sinds 1933 heeft de kerk het aanzien van vandaag.

"Dan hebben we het alleen nog over het exterieur", merkt voorzitter Ineke Knuiman van de locatieraad van de Andreaskerk op. "De Andreaskerk bevat tal van bijzondere en waardevolle kunstschatten. Juist gezien die combinatie hadden we hoop dat de kerk zou worden ontzien en open zou blijven. Helaas heeft het parochiebestuur anders besloten."

De aanstaande sluiting heeft veel bewoners van Groessen geraakt, heeft Ineke Knuiman de afgelopen weken gemerkt. "Het klopt dat ook in Groessen het kerkbezoek is teruggelopen. Maar dat zegt niet alles over de lokale geloofsgemeenschap en de betekenis van de kerk als gebouw. De kerk staat midden in Groessen en is als zodanig een beeldbepalend element. Bovendien zit de kerk bij bijzondere vieringen wel vaak vol. Tijdens de kermis en het schuttersfeest bijvoorbeeld, met Kerstmis en Pasen en als er begrafenissen zijn. Sluiting ervan heeft een grote impact op de bewoners."

Voorlopig zit Groessen met veel vragen. Wat gaat er gebeuren met de kerk en de kunstschatten? En wat met de vrijwilligers? En kan misschien een deel behouden blijven voor de geloofsgemeenschap? Ineke Knuiman: "Als locatieraad hebben wij geen antwoorden op die vragen. Het nieuws is nog heel vers. De enige zekerheid die we hebben is dat de kerk sowieso nog anderhalf jaar openblijft en de reguliere diensten gedurende die tijd gewoon doorgaan. Volgende maand hebben we een gesprek met het parochiebestuur. Daarna weten we hopelijk meer."

Aan vooruitlopen op mogelijke nieuwe bestemmingen voor de Andreaskerk heeft Ineke Knuiman geen behoefte. Wel geeft ze aan dat daar in kleine kring al over is gesproken. "We hebben eerder dit jaar met wat mensen bij elkaar gezeten. Allemaal vertegenwoordigers van Groessense verenigingen en organisaties. Daar werd onder meer de hoop uitgesproken dat een deel van de kerk als kapel behouden kan blijven. Dat was toen nog allemaal erg voorbarig. Nu weten we iets meer en na het gesprek met het parochiebestuur nog weer wat meer. De afspraak is om met deze groep in oktober weer bij elkaar te komen. Dan wordt het mogelijk allemaal wat meer concreet en zullen we zien wat de toekomst brengt en hoe we daar op in kunnen spelen."

Meer berichten