De overhandiging van het rapport ‘Lokaal Klimaatbeleid: Geen woorden maar daden’.
De overhandiging van het rapport ‘Lokaal Klimaatbeleid: Geen woorden maar daden’.

Gelderse gemeenten laten daden zien

"Gelderse gemeenten blinken uit met maatregelen op het gebied van participatie terwijl er op het gebied van betaalbaarheid nog flinke stappen te zetten zijn. Gemiddeld voeren de Gelderse gemeenten iets minder dan de helft van de mogelijk toepasbare klimaatmaatregelen uit." Dat blijkt uit het rapport 'Lokaal Klimaatbeleid: Geen woorden maar daden' dat onlangs is overhandigd aan voorzitter Asje van Dijk van het Gelders Energieakkoord en de Gelderse gemeenten.

Klimaatverbond Nederland voerde het onderzoek uit in opdracht van het Gelders Energieakkoord. Het rapport geeft een overzicht van de staat van het klimaat- en energiebeleid van de Gelderse gemeenten, aan de hand van vijf beleidsvelden (wonen, mobiliteit, hernieuwbare energie, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsleven) en vier thema's (beleid, communicatie & verbinding, financiering en duurzame overheid). Vrijwel alle Gelderse gemeenten leverden gegevens aan.

Transparantie
Het onderzoek keek aan de hand van 65 vragen over toepasbare maatregelen naar de staat van het lokale klimaat- en energiebeleid in Gederland. Het leverde een gemiddelde score van 47 procent op.

Petra Lettink, directeur Klimaatverbond Nederland: "Met dit onderzoek dragen we bij aan de transparantie die nodig is voor een ambitieus klimaat- en energiebeleid. Nu helder is waar gemeenten staan, is het aan wethouders en gemeenteraden om meer vorm te geven aan de uitvoering."

Op het gebied van burgerparticipatie laten de Gelderse gemeenten zich van hun beste kant zien. Het betrekken van bewoners binnen wijkprocessen wordt met 74 procent positief beantwoord en het betrekken van bewonersgroepen bij de opwekking van duurzame energie met maar liefst 85 procent.

Betaalbaarheid
Op het thema betaalbaarheid en sociaal is het beleid met een gemiddelde score van 43 procent echter nog flink in ontwikkeling. Op vragen over werkgelegenheid en financiële ondersteuning voor mensen met lage inkomens beantwoorden gemeenten - met respectievelijk 15 procent en 13 procent - deze vragen positief. 50 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een inkomen van 26.000 euro of minder, waardoor aandacht voor juist deze groep van groot belang is. Zo blijft de energietransitie betaalbaar en voor iedereen toegankelijk.

Voorzitter Asje van Dijk: "Een belangrijke uitdaging is om klimaat- en energiebeleid in samenhang met andere belangrijke beleidsvelden vorm te geven. Dit onderzoek laat zien waar de Gelderse gemeenten in uitblinken maar ook waar men van elkaar kan leren."

Op de foto van Klimaatverbond Nederland v.l.n.r.: Asje van Dijk, Noël Vergunst (wethouder Nijmegen), Petra Lettink (directeur Klimaatverbond Nederland), Piet de Klein (wethouder Beuningen), Mark Sandmann (wethouder Apeldoorn) en Peter de Haan (wethouder Wageningen).

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden