Het altaar van de Sint Antonius Abtkerk in Loo.
Het altaar van de Sint Antonius Abtkerk in Loo.

Kerken behouden voor gemeenschap

In navolging van de mededeling dat de rooms-katholieke kerken in Groessen, Loo en (op iets langere termijn) Duiven gesloten gaan worden, overlegden de locatieraadbesturen van de kerken in Loo en Groessen vorige week met het bestuur van de Sint Willibrordusparochie. Pogingen om de bestuursleden van de parochie op andere gedachten te brengen, liepen zoals viel te verwachten op niets uit.

Ze probeerden het wel, de locatieraden van de Sint Antonius Abtkerk in Loo en de Heilige Andreaskerk in Groessen. Maar het parochiebestuur maakte daar, zich beroepend op het canoniek recht (kerkelijk recht), korte metten mee. De bisschop heeft beslist en daarmee basta. Ook de suggestie van de locatieraad van de kerk in Loo om op termijn drie kleine kerken in de Liemers open te houden in plaats van één grote (de Heilige Andreaskerk in Zevenaar), vond geen gehoor.

Locatieraadvoorzitter Peter Koopmans van de Sint Antonius Abtkerk: "Ze bleven onverkort op het standpunt staan dat negen van de dertien kerken in de Liemers worden gesloten en op wat langere termijn nog eens drie. Daar zat geen centimeter rek in."

En voorzitter Ineke Knuiman van de locatieraad van de kerk in Groessen: "We hebben het geprobeerd. De Heilige Andreaskerk is de 'Kathedraal van de Liemers' en daarmee niet zomaar een kerk. Maar het was kansloos. Het besluit is genomen en het parochiebestuur voert het uit."

Behoud kerken
Inzet van de locatieraden van de kerken in Loo en Groessen is nu het behouden van de gebouwen voor de lokale gemeenschap en kijken hoe daar invulling aan kan worden gegeven. De verwachting is dat dat een proces is dat een flinke tijd gaat duren. Die tijd is er, omdat pas vanaf 1 januari 2021 geen reguliere diensten meer in de kerken in Groessen en Loo zullen worden gehouden. De Remigiuskerk in Duiven blijft nog enkele jaren langer open.

In Groessen worden de eerste stappen volgende maand gezet. Het parochiebestuur heeft toegezegd een informatieavond te zullen organiseren voor de inwoners en de locatieraad gaat op eigen initiatief in gesprek met een groep van vijftien tot twintig Groessenaren, allemaal vertegenwoordigers van lokale verenigingen en organisaties. Ineke Knuiman: "Daar hebben we al eerder mee gesproken. De intentie is de bewoners op een goede manier te betrekken bij het in stand houden van de kerk. Er komt in ieder geval een werkgroep, waarin ook vertegenwoordigers van het parochiebestuur zitting zullen nemen."

Vooruitlopen op een mogelijke nieuwe invulling wil Ineke Knuiman niet. "Ik heb daar gewoon nog te weinig zicht op. Wat op dit moment overheerst is de pijn van het feit dat de kerk straks aan de eredienst wordt onttrokken. De 'Kathedraal van de Liemers', die ook heel veel kunstschatten herbergt. Ik zie in ieder geval niet gebeuren dat er bijvoorbeeld, zoals op sommige plaatsen elders, appartementen komen in de kerk. Daar zullen we als Groessense gemeenschap nooit mee instemmen."

In Loo zijn ze in gedachten al een stapje verder. Daar wordt al gesproken over de kerk als een 'sociaal-cultureel centrum'. Locatieraadvoorzitter Peter Koopmans: "Ik heb al eerder gezegd: Loo zonder kerk is geen Loo. Het sacrale mag dan uit de kerk worden gehaald, het gebouw zullen we koesteren. Voor ons spreekt voor zich dat in een kerk niet alles kan. De waardigheid moet hoe dan ook behouden blijven."

Symbolisch bedrag
Over een overname is met het parochiebestuur niet gesproken, maar als dat in de toekomst aan de orde komt gaat Koopmans ervan uit dat de Antonius Abtkerk voor een symbolisch bedrag wordt overgedragen aan een op te richten stichting. "We gaan daar natuurlijk niet voor betalen. De kerk is opgebouwd en door de eeuwen heen in stand gehouden door lokale gelovigen. Maar waar hebben we het over, zover is het nog lang niet. We moeten nu eerst zien dat we een goed plan maken voor een rendabele exploitatie van het gebouw."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden