Deelnemers aan de Marktconsultatie discussiëren over diverse vraagstukken.
Deelnemers aan de Marktconsultatie discussiëren over diverse vraagstukken.

RSD de Liemers zet in op meer werkfitte klanten

RSD de Liemers heeft op 7 oktober jl. een marktconsultatie gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is gediscussieerd over de mogelijkheden om inwoners uit de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, die nu afhankelijk zijn van een uitkering, beter voor te bereiden op terugkeer op de arbeidsmarkt.

De marktconsultatie was een initiatief van RSD de Liemers. Alle netwerkpartners, gemeenten en re-integratiebedrijven, hebben hun input geleverd. De opgehaalde informatie wordt gebruikt om te komen tot een Leer- en Ontwikkelnetwerk in de Liemers waar werkgevers, re-integratiepartijen, onderwijs en de RSD de handen in één slaan om uitkeringsgerechtigden te helpen werkfit te worden.

‘We kijken terug op een goed bezochte bijeenkomst. De gesprekken met de aanwezigen hebben geleid tot mooie inzichten om uiteindelijke goede afspraken te maken in het belang van onze klanten. Overleg in het voortraject met ons netwerk zorgt voor verdieping en samenwerking. Het opzetten van een Leer- en Ontwikkelnetwerk kan alleen als de neuzen van alle partners de goede kant op staan’, aldus Wilfred Hekkers, manager van RSD de Liemers. Ook de aanwezigheid van de wethouders, en het openingswoord door wethouder Rob Raaijman (Westervoort), laat zien dat de gemeenten betrokken zijn bij dit initiatief.

Samenwerking tussen de 3 O’s
De marktconsultatie is de start van de samenwerking tussen Overheid, Ondernemers en Onderwijsinstellingen. ‘Als deze drie disciplines goed op elkaar afgestemd zijn, kunnen we werken aan een constructieve samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt klaar te stomen om aan de slag te gaan. Ook de input van werkgevers die nu aanlopen tegen een tekort aan arbeidskrachten is van wezenlijk belang. Wat hebben zij nodig en aan welke competenties moeten kandidaten voldoen. En wat kunnen we met re-integratiespecialisten afspreken zodat ze zo goed mogelijk resultaten kunnen behalen. Alleen als we de wensen en mogelijkheden van alle partijen kennen, komen we tot een goede basis,’ aldus Niels Springeling, projectleider Leer- en Ontwikkelnetwerk.

De RSD (Regionale Sociale Dienst) kijkt terug op een succesvolle middag. Er zijn veel ideeën opgehaald die bijdragen aan het behalen van gezamenlijke resultaten om het netwerk stevig in de markt te kunnen zetten. Het is ook zeker de start geweest om continue in gesprek te blijven met alle betrokken partijen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden