Zicht op dorpskern Groessen.
Zicht op dorpskern Groessen.

Bewonersbijeenkomst Groessen 11 december Dorpshuis

Op woensdag 11 december a.s. organiseert Dorpsraad Groessen een bewonersbijeenkomst. Deze bijeenkomst is het vervolg op de Dorpsvisie die in 2014 is gepresenteerd. Bijna 6 jaar later wil de Dorpsraad de inwoners van Groessen informeren over de voortgang. Tijdens deze avond krijgen de aanwezigen inzage in de plannen over woningbouw en de inrichting van het Schuttersplein. De avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur, en is gratis toegankelijk.

‘Als Dorpsraad zijn we heel erg blij jullie vanuit de eerste hand te kunnen informeren over de plannen en te kunnen aangeven dat we daarmee met elkaar aan de slag gaan. Plannen van de Dorpsraad zijn namelijk pas plannen van ons mooie dorp Groessen als de inwoners hun inbreng hebben kunnen geven. Daarnaast past het plan om circa 25 betaalbare woningen te realiseren in de geplande ontwikkelingen rond het Schuttersplein. De geactualiseerde versie van de Dorpsvisie en het plan rond de Tempelstraat willen we op 11 december toelichten aan alle inwoners van Groessen,’ aldus Marianne Woudenberg, interim-voorzitter van de Dorpsraad.

De gemeente heeft de Dorpsraad gevraagd om alle plannen die er liggen te beoordelen op actualiteit. Daarnaast vraagt de gemeente inzicht te geven in de te verwachten kosten en in welke volgorde we deze plannen uitgevoerd willen zien. Om daar een antwoord op te kunnen geven, heeft Sant en Co, Buro voor Landschapsarchitectuur in Den Haag de opdracht gekregen een visieschets voor Groessen te ontwikkelen op basis van de Dorpsvisie 2013.

Dorpshart en Wonen
Er is veel energie gestoken in het ontwikkelen van een bouwplan in het hart van Groessen. De Dorpsraad is met Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn om betaalbare woningen voor senioren en jongeren te ontwikkelen. Passend binnen het woningbouwbeleid van de gemeente is er een verkavelingsplan met ca. 25 woningen beschikbaar.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden