Twee opstappunten van klompenpaden bij De Waay in Groessen.
Twee opstappunten van klompenpaden bij De Waay in Groessen.

Provincie geeft geld voor onderhoud klompenpaden

De 800 vrijwilligers die de Gelderse klompenpaden onderhouden krijgen een steuntje in de rug van de provincie. Provinciale Staten stemde onlangs in met een motie van het CDA om voor 2020 middelen beschikbaar te stellen voor onderhoud aan de paden.

De Gelderse klompenpaden leiden recreanten en toeristen over jaagpaden, langs akkerranden en andere mooie plekken. Ook verlichten ze de druk op grote recreatiegebieden als de Hoge Veluwe door een heel ander aanbod aan wandelpaden te vormen. Fractievoorzitter Gerhard Bos: "Fantastisch dat er honderden vrijwilligers zijn die de paden nalopen en ze met hand- en spandiensten begaanbaar houden. Zij doen dit kosteloos. Voor het beheer en onderhoud is echter wel wat geld nodig. We zijn dan ook blij dat er in de Staten brede steun was voor ons voorstel." De vrijwilligers worden hierbij ondersteund door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

Naast het eenmalige bedrag voor volgend jaar is afgesproken de samenwerking rondom klompenpaden verder vorm te geven als een vorm van maatschappelijke pilot voor 2021 tot 2023 en voor die periode hetzelfde bedrag te reserveren. De pilot wordt geëvalueerd waarna een vervolg wordt bepaald.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden