Antoon Bonke (l) en Maarten van der Geest poseren voor de 3D visualisatie van het kunstwerk.
Antoon Bonke (l) en Maarten van der Geest poseren voor de 3D visualisatie van het kunstwerk.

Steeds meer steun en geld voor kunstwerk ´Poort van Duiven´

De provincie Gelderland en het bewonerspanel Kleur uw Buurt van de gemeente Duiven hebben laten weten dat zij financiële steun bieden voor de totstandkoming van kunstwerk 'Poort van Duiven'. Mede door deze steun is de kans weer grote geworden dat het kunstwerk, dat speciaal is ontworpen voor de rotonde van de Rijksweg en de Burgemeester Van Dorth tot Medlerstraat, daadwerkelijk geplaatst kan worden in 2020.

Onder toezicht van ondernemersvereniging MKB Duiven heeft de Duivense kunstenaar Maarten van der Geest, die het kunstwerk heeft ontworpen, subsidies aangevraagd, fondsen geworven en sponsoren gezocht. Naast de toezeggingen die al eerder waren gedaan door meerdere partijen zijn de twee bijdragen van de provincie en het Duivense bewonerspanel zeer goed nieuws. Volgens de initiatiefnemers is nu voldoende basis om verder te gaan met de verwezenlijking van het kunstwerk. Daarbij worden diverse inwoners, verenigingen en organisaties actief betrokken.

Cultuur en Erfgoed
Bij de provincie Gelderland is het mogelijk om een subsidieaanvraag te doen voor een plan waarmee mensen in hun vrije tijd op een vernieuwende manier zelf cultuur kunnen maken en erfgoed kunnen beoefenen. Toen Maarten van der Geest als reactie op zijn aanvraag hoorde dat zijn plan binnen de voorwaarden paste, waren er alleen nog 75 stemmen of steunbetuigingen nodig om aanspraak te maken op 10.000 euro subsidie. Dit lukte relatief snel en inmiddels is deze subsidie beschikbaar gesteld voor de 'Poort van Duiven'.

Kleur uw Buurt
Inwoners van gemeente Duiven kunnen bij bewonerspanel Kleur uw Buurt in aanmerking komen voor 500 euro om hun burgerinitiatief mogelijk te maken. Elk initiatief wordt beoordeeld door het bewonerspanel, dat bestaat uit vijf inwoners van de gemeente Duiven. Voorzitter Antoon Bonke beargumenteert waarom de aanvraag van Van der Geest is goedgekeurd. “Kleur uw Buurt steunt de totstandkoming van de Poort van Duiven omdat het een initiatief is vanuit de burgerij en gedragen wordt door meerdere inwoners. Het zal de omgeving opvrolijken en verfraaien. Daarnaast heeft dit kunstwerk een verbindend karakter voor de samenleving, meerdere mensen kunnen eraan deelnemen", aldus Bonke.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden