2000 jaar watermanagement in Liemers

De Waterbiografie over 2000 jaar watermanagement in de Liemers is gelanceerd. Voorzitter Frank Wissnk van de stuurgroep overhandigde de eerste exemplaren aan gedeputeerde Peter van ’t Hoog van de provincie Gelderland en dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel.

In de waterbiografie is beschreven hoe de Liemers is ontstaan en welke rol het water daarbij speelt. De analyse van 2000 jaar watermanagement is geschreven door Peter Hermens en Dennis Worst. Zij nemen de lezers mee op reis door meer dan 20 eeuwen water in de Liemers. En met 10 inspiratiebeelden schetsen zij een mooie, vitale en aantrekkelijke toekomst voor de Liemers. "Een toekomst met visionaire oplossingen voor watervraagstukken die geïnspireerd zijn op het verleden", schrijven ze in een persbericht.

Wat is de Waterbiografie?
Het landschap van de Liemers is ontstaan door de dynamiek van het water en de manier waarop de mens daar door de eeuwen heen mee om ging. "Om het gebied te begrijpen, inzicht te krijgen in het ontstaan, gevoel te krijgen bij de bijzondere historie en identiteit van het gebied, te ontdekken wat er allemaal speelt en te inspireren in toekomstige ontwikkelingen, is het belangrijk om te kijken naar de betekenis en rol van het water in de wordingsgeschiedenis van de Liemers", aldus de onderzoekers. In de waterbiografie is beschreven hoe de Liemers is ontstaan en welke rol het water daarbij speelt (vandaar de ondertitel '2000 jaar watermanagement in de Liemers'). Het bestaat uit twee documenten: een technische analyse van het watermanagement in de Liemers en een inspiratiedocument.

Strijd tegen het water
Tijdens de lancering werden de genodigden tijdens een presentatie meegenomen in de ontstaansgeschiedenis van de Liemers. "En in de strijd die de mensen soms hebben moeten leveren tegen het water", aldus de schrijvers. "De Liemers vervult al heel lang een cruciale rol in de verdeling van het Rijnwater: hier splitst de Rijn zich in meer rivieren. Hoe hebben water en de mens zich tot elkaar verhouden, hoe is het landschap gevormd en hoe zijn deze invloeden tot op de dag van vandaag nog zichtbaar in het landschap?" Vanuit deze historische beschrijving maken de auteurs een verbinding tussen het verleden en de toekomst. "Met inspiratiebeelden willen we iedereen die in de Liemers werkt of woont stimuleren om voor hedendaagse vraagstukken op het terrein van landschap, bodem, klimaat, cultuurhistorie, natuur, etc. oplossingen te zoeken gebaseerd op kennis uit het verleden."

De waterbiografie is opgesteld in opdracht van Liemers++ en mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen het Waterschap Rijn en IJssel, Liemers++ en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). LiemERS++, opvolger van de gebiedscommissie Liemers, is de netwerkorganisatie voor een leefbaar platteland in de Liemers.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden