Kinderen snel weer aan het werk


Wilbert Arends, directeur van IKC Remigius in Duiven.
Wilbert Arends, directeur van IKC Remigius in Duiven.

Kinderen snel weer aan het werk

Ook de basisscholen zitten inmiddels ruim twee weken dicht. Net als de middelbare scholen bieden zijn hun leerlingen ‘onderwijs op afstand’. Online dus. Bij de acht basisscholen, ‘integrale kindcentra’ moet we officieel zeggen, in Duiven, Groessen, Loo en Westervoort van stichting Innerwaard gaat dat over het algemeen goed.

“Drie weken geleden hadden we nog discussies over het anders organiseren van onderwijs, nu is het ineens gerealiseerd. Zo zie je maar: onder druk wordt alles vloeibaar”, zegt Innerwaard-bestuurder Mieke Wessels. Ze heeft grote bewondering voor de ‘kracht, energie en flexibiliteit’ van zowel medewerkers als ouders. “Het is onvoorstelbaar wat er de afgelopen weken allemaal is gebeurd, maar iedereen zet de schouders eronder, in het belang van het kind.”

Een belangrijke taak van de scholen is het opvangen van kinderen van ouders met een ‘cruciaal beroep’. Hiervoor zet Innerwaard zeven van de negen locaties in. Het aantal opgevangen kinderen per locatie schommelt, van nul op de ene dag tot meer dan twintig op andere dagen. Deze leerlingen volgen hetzelfde programma als hun klasgenoten die thuiszitten. De dagopvang van de allerjongsten (tot 4 jaar) en de naschoolse opvang worden uitgevoerd door Zonnekinderen, de kinderopvangorganisatie waarmee Innerwaard samenwerkt.

De tweede belangrijke taak is uiteraard zorgen dat het onderwijs doorgaat, al is het dan op afstand. De plotselinge sluiting van de scholen was eerst even schrikken, vertelt Wilbert Arends, directeur van IKC Remigius in Duiven. “Maar al snel bleek dat we al best veel digitaal doen. De uitgevers hebben gelukkig toestemming gegeven voor thuisgebruik van hun software. In het begin lag de nadruk op rekenen, lezen en schrijven, nu komen daar aardrijkskunde, geschiedenis en de creavakken bij.”

Wilbert Arends schat dat 99 procent van de kinderen al na twee dagen met het schoolwerk bezig was. “Heus niet altijd van half negen tot half drie, maar dat hoeft ook niet. Er moet ook ruimte zijn voor buitenspelen en andere dingen. Daarvoor geven onze muziek- en gymleerkrachten tips.” De interactie met de leerlingen gaat steeds beter, vindt Wilbert Arends: “Naast mail, WhatsApp en de telefoon werken we nu ook met een programma als Google Hangouts. Dan kun je als leerkracht uitleg geven en zien of kinderen goed meedoen. Eventueel delen we dat met de ouders.”

Zowel Wilbert Arends als Mieke Wessels geeft aan dat ze er niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders willen zijn. Van ouders wordt veel gevraagd, vooral omdat ze de normale zorg voor de kinderen nu vaak moeten combineren met het begeleiden bij het schoolwerk en het zelf thuiswerken. Mieke Wessels: “Ouders moeten daarin een balans vinden. Het schoolwerk kan structuur bieden in het dagritme en zorgt ervoor dat de kinderen voldoende bezigheden hebben, maar het is niet het belangrijkste. Dat is dat je het als gezin in deze uitzonderlijke omstandigheden goed hebt met elkaar thuis.”

Mieke Wessels zegt zich te realiseren dat dat niet altijd lukt. De leerkrachten hebben daarom extra aandacht voor kinderen in kwetsbare situaties. Ze roept ouders op om tijdig hulp te vragen. Dat kan bij de basisschool, maar bijvoorbeeld ook bij het sociaal team van de gemeente.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden