Een artist inmpresion van de brug die er mogelijk komt over de Rijn. In het ontwerp van architect Ney & partners is voorzien in een fietspad en een wandelpad die onder de brug komen te hangen.
Een artist inmpresion van de brug die er mogelijk komt over de Rijn. In het ontwerp van architect Ney & partners is voorzien in een fietspad en een wandelpad die onder de brug komen te hangen.

Beslissing doortrekking A15 aanstaande

Volgende week beraadt de Raad van State zich over de bezwaren die zijn ingediend tegen de doortrekking van de A15 van Ressen (bij Bemmel) naar Oudbroeken (aan de A12 tussen Duiven en Zevenaar). Een doortrekking die onderwerp is van discussie en die verstrekkende gevolgen kan hebben voor inwoners van Duiven, met name die van Loo en Groessen. Vanwege het aantal en de omvang van de beroepen zijn voor de zitting liefst vier dagen uitgetrokken: 22, 23, 24 en 25 juni.

Het wordt een belangrijke week. Heeft de hoogste rechtsprekende instantie van ons land begrip voor de bezwaren van omwonenden en belangengroepen, of scharen de rechters zich achter de overheid die de A15 koste wat het kost wil doortrekken? De files, met name die rond Arnhem, zullen erdoor verminderen, is de stelling van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Ter plekke, in Loo en Groessen bijvoorbeeld, zijn ze daar niet van overtuigd. De cijfers rammelen aan alle kanten, vinden ze. Luister naar voorzitter Jan Rasing van de Dorpsraad Loo. “Het is hetzelfde verhaal als bij het gedoe rond Schiphol en Lelystad. Daar gaat het over vliegbewegingen en geluidsoverlast, bij ons om verkeersbewegingen en geluidsoverlast. De overheid en Rijkswaterstaat passen de cijfers aan al naar gelang het ze uitkomt. We hebben 1100 Excel-bestanden gekregen met 1,3 miljoen cijfers, maar een concreet antwoord op de vraag om hoeveel auto’s het gaat hebben we nog steeds niet. Het is om gek van te worden.”

Wie uit de berichtgeving van de afgelopen jaren heeft opgemaakt dat de doortrekking er in ieder geval komt, heeft het mis. Niets is nog zeker. Dat is pas het geval als de Raad van State uiterlijk zes weken na volgende week uitspraak doet. Als de doortrekking wordt goedgekeurd (die kans is groot), is de vraag welke voorwaarden eraan worden gesteld. In en rond Duiven gaan vijftig woningen in het ‘Lijkweggebied’ er overlast van ondervinden in de vorm van geluid en ongezonde lucht. Jan Rasing: “Doortrekken kost veel geld, terwijl er goedkopere oplossingen zijn voor de files in de regio. Als de A12 fatsoenlijk wordt verbreed, de aansluiting van de A12 op de A50 wordt verbeterd en de Pleyroute wordt aangepakt, heb je het probleem ook opgelost.”

De Dorpsraad Loo, het Bewonersoverleg Groessen, Milieuvrienden Duiven en andere belanghebbende instanties in de Liemers en de gemeente Lingewaard bundelden in december 2016 hun krachten in de Stichting Duurzame Aanleg A15. Meest duurzaam in de ogen van de stichting is de aanleg van een tunnel onder de Rijn en het aangrenzende Natura 2000-gebied door. Een idee dat al snel als ‘te duur’ werd weggezet. In plaats daarvan kwam er een ontwerp voor een brug. Jan Rasing: “Op zich een mooie brug, maar het plan is verder heel minimalistisch. Zelfs geen geluidsschermen. Metingen wezen uit dat de geluidsoverlast op sommige gevels boven de norm komt te liggen. Daar zijn we uiteraard tegen in het geweer gekomen. Je krijgt soms het gevoel bij deze overheid dat in bepaalde gebieden alles kan en in andere niets. Dat getuigt van weinig respect voor de mensen die hier wonen. Heel frustrerend ook. Terwijl we gewoon opkomen voor de leefbaarheid in de regio. Dat recht hebben we.”

De laatste jaren ging het ook steeds vaker over de stikstofproblematiek. Met het Programma Aanpak Stikstof (PAS, 2015) maakte de overheid het in feite zichzelf moeilijk bij de doortrekking van de A15. De wet Natuurbescherming werd erbij gehaald om wat krom is recht te breien, maar de tegenstanders en zij die pleiten voor een duurzame aanleg laten zich niet met een kluitje in het riet sturen. Het woord is nu aan de Raad van State die volgende week de beroepsschriften van 54 appellanten behandelt. Aan de orde komen nut en noodzaak van de doortrekking, verkeersberekeningen, alternatieven, het wegontwerp, de milieueffectenrapportage met betrekking tot de brug, de geluidsoverlast en de gevolgen voor de natuur. Van alle appellanten mogen bij iedere zitting slechts twee personen, inclusief de advocaat, aanwezig zijn.

Ook dat zit Jan Rasing niet lekker. “Ik ben benieuwd naar het aantal mensen van Rijkswaterstaat dat aanwezig is”, schampert hij. “We hebben begrip voor de omstandigheden vanwege corona, maar waarom niet een livestream? Wij vinden het allemaal op gespannen voet staan met de beginselen van een rechtstaat. Op deze manier wekt de Raad van State op voorhand weinig vertrouwen. Maar we zullen zien. Spannend is het zeker.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden