Inwoners Liemers veilig achter dijken


Verreweg de meeste mensen vinden het gebied veiliger dan 25 jaar geleden, maar tegelijk achten ze de kans op herhaling van een hoogwaterdreiging zoals in 1995 nog steeds groot.
Verreweg de meeste mensen vinden het gebied veiliger dan 25 jaar geleden, maar tegelijk achten ze de kans op herhaling van een hoogwaterdreiging zoals in 1995 nog steeds groot.

Inwoners Liemers veilig achter dijken

Inwoners in de Achterhoek, Liemers en Veluwe maken zich geen zorgen over een dijkdoorbraak en geven de waterveiligheid een 8,1. Verreweg de meeste mensen vinden het gebied veiliger dan 25 jaar geleden, maar tegelijk achten ze de kans op herhaling van een hoogwaterdreiging zoals in 1995 nog steeds groot. Dit blijkt uit onderzoek van Waterschap Rijn en IJssel onder inwoners in het werkgebied.

In het onderzoek geeft 70% van de mensen, die verder weg woont van de dijk, aan een dreiging als in 1995 te verwachten in de komende 25 jaar. Mensen die dichter bij de dijk wonen, denken dat die dreiging veel hoger is (95%).

Echter, meer dan driekwart van de respondenten heeft geen maatregelen getroffen voor een overstroming of evacuatie. Ook vindt 90% het niet nodig om een verzekering af te sluiten tegen overstroming. Verder zijn de respondenten over het algemeen tevreden over de hoogwaterbescherming en de maatregelen die sinds 1995 voor het hoge water getroffen zijn.

Grote verschillen
De dijk die de regio beschermt, loopt vanuit Duitsland via Tolkamer en Westervoort naar Doesburg. Bij de inwoners die vlakbij deze dijk wonen is het waterbewustzijn groot: zij hebben het hoge water in 1995 meegemaakt, kennen de toekomstige plannen voor de dijk, weten waar het gevaar vandaan komt en zijn bekend met eerdere projecten zoals rivierverruimingen en dijkversterkingen.

De ondervraagden die verder weg wonen van deze dijk (5 tot 25 km) zijn zich minder tot zelfs compleet níet bewust van de risico's van hoog water. Bij de vraag, of zij denken dat hun straat onder water komt te staan bij een dijkdoorbraak ter hoogte van Emmerik in Duitsland denkt 66% hoog en droog te zitten. Terwijl ook woningen in Zevenaar, Duiven, Didam en Wehl, Doetinchem, Silvolde en Ulft in dat geval te maken kunnen krijgen met een waterstand variërend van 0,5 tot 3 meter. Meer dan de helft van de ondervraagden schrikt dan ook van deze cijfers.

25 jaar geleden dreiging hoog water 
Aanleiding van het onderzoek is de extreem hoge waterstand in de Rijn, IJssel en andere grote rivieren in Nederland in januari 1995, nu 25 jaar geleden. Vanwege het risico van dijkdoorbraken moesten toen 250.000 inwoners van Gelderland evacueren. In het werkgebied van Rijn en IJssel was dit uiteindelijk niet nodig, maar het spande er wel om, onder andere bij Doesburg, Lathum en Tuindorp.

Na deze bijna-ramp zijn in diverse delen van Nederland ingrijpende maatregelen genomen om de waterveiligheid te vergroten. Dijken zijn versterkt, rivieren zijn verruimd en ook de crisisorganisatie in de regio is anders georganiseerd. Inmiddels bereiden waterschappen, Rijkswaterstaat (HWBP) nieuwe dijkversterkingen voor om in te spelen op de klimaatverandering. Dit moet ertoe leiden dat inwoners van Nederland ook in 2050 goed en veilig kunnen leven.

Onderzoeksmethode
Onderzoeksbureau Opiniepijlers heeft in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel eind vorig jaar straatgesprekken en online onderzoek uitgevoerd onder 260 inwoners van het werkgebied van het waterschap. Van deze respondenten hebben 43 mensen het hoge water van 1995 bewust en van dichtbij meegemaakt.

Vragen gingen over hoe veilig mensen zich voelen, of en hoe zij zich hebben voorbereid op een eventuele dijkdoorbraak of evacuatie, en hoe zij de huidige en toekomstige dijkverbeteringen en maatregelen waarderen.

Landelijk onderzoek
Landelijk onderzoek toont aan dat niet alleen de inwoners van de Achterhoek en Liemers, maar ook veel van de Nederlanders zich geen zorgen maakt over dijkdoorbraken. Ruim één vijfde van de Nederlanders denkt dat het merendeel van Nederland over 100 jaar onbewoonbaar zal zijn door klimaatverandering. Een derde denkt dat heel Nederland omringd zal zijn door een grote stuwwand in de Noordzee die het zeewater naar Nederland toe controleert. Dit zijn enkele conclusies van een onderzoek dat Kantar onder ruim 1.000 Nederlanders heeft uitgevoerd in opdracht van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden