Energieneutraal 2050, Inwoners denken mee!

  Bijeenkomst

Op donderdagavond 10 januari 2019 organiseert Lokaal Alternatief een bijeenkomst in de OGtent in Duiven over het energieneutraal worden van gemeente Duiven in 2050. De gemeente heeft haar ambities duidelijk gemaakt en wil graag in samenwerking met de inwoners inhoud geven aan dit beleid.

Lokaal Alternatief neemt als grootste partij het initiatief om een inwonersavond over dit onderwerp te organiseren. Inwoners en andere betrokkenen zijn van harte uitgenodigd om op deze avond mee te denken over de invulling van dit doel. Het programma start om 20.00 uur met een korte inleiding met informatie over de stand van zaken anno 2018. Daarin zal ook informatie worden gegeven welke maatregelen voor de inwoners mogelijk zijn. Daarna worden de aanwezigen uitgenodigd om door middel van een bijdrage aan een brainstorm hun ideeën te delen Bent u erbij?

U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst over een energieneutrale gemeente bij te wonen op donderdag 10 januari 2019. Locatie: De OGtent zaal Bij Opa, Remigiusplein , 6923 BD Duiven. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend voor de inloop met koffie en thee.

Meer berichten