Afbeelding

Partybussen, ongewenst of gewenst?

Zakelijk

Nu er bij de touringcarbedrijven nog maar weinig werk overblijft door dat bestemmingen gesloten zijn of te vroeg dicht en veel van hun klanten niet meer in grote groepen in een bus durven te reizen zijn het de partybussen welke nog een beetje omzet kunnen binnenhalen.

Het is weliswaar omzet maar de touringcarbedrijven voelen zich hierbij ongemakkelijk. Enerzijds willen zij niet afhankelijk zijn van steun en op eigen benen kunnen staan, het aanbieden van partybus vervoer kan hier een substantiële bijdrage aan leveren. Anderzijds zitten de touringcarbedrijven niet te wachten op de negatieve publiciteit die het verhuren van partybussen in corona tijd met zich meebrengt. De steunmaatregelen voor touringcarbedrijven schieten in veel gevallen enorm tekort zo legt Edwin Leuris uit van touringcarbedrijf ABC-Specials welke speciale vip- en partybussen verhuren. Zijn bedrijf ABC-Specials is niet alleen getroffen door de corana crisis maar de investeringen in nieuwe euro 6 voertuigen zijn een extra klap in het gezicht voor Leuris.

Juist voor de corona crisis besloot Leuris nieuwe voertuigen aan te schaffen met ultra schone euro 6 motoren met hierbij ook de mogelijkheden voor hun klanten om de rit geheel CO2 neutraal te verzorgen. Een positief omarmt initiatief wat hem in corona tijd duur te komen staan is. De aanschaf van de nieuwe bussen was net voor de corona crisis een uitbreiding op het wagenpark. De nieuwe bussen waren nog maar net twee weken geleverd waarna deze een jaar lang stil kwamen te staan. Historische omzet was hiermee nog niet behaald waardoor Leuris op nul overheidssteun heeft kunnen rekenen voor deze nieuwe euro 6 bussen. In een jaar tijd zijn deze bussen nu enkele honderdduizenden euro’s minder waard geworden.

Naast VIP- en vergaderbussen verhuurt dit bedrijf ook partybussen, ook tijdens deze pandemie. Ze zouden het partybus verhuur liever ook stilzetten. Oktober en November zijn wel drukke maanden geweest bij ABC-Specials, ook het overig vervoer trok toen weer aan en er kon weer wat verdiend worden door keihard te werken aan het binnenhalen en uitvoeren van alle opdrachten. Omdat er een groeiende omzet behaald is in de eerste twee maanden van het 4e kwartaal van 2021 loopt deze busverhuurder ook elke vorm van overheidssteun mis voor dit laatste kwartaal van 2021 doordat de omzet van de eerste twee maanden te hoog geweest is. Al het verdiende geld in deze twee maanden gaat nu weer verloren in December omdat het gehele wagenpark weer stilgezet is voor de maatregelen.

Partybussen is het enige waarmee ABC-Specials in December nog wat omzet kan realiseren. Ongewenste omzet volgens deze bus ondernemer maar commercieel onmisbaar in een dure maand als December waarin veel jaarlijkse kosten vallen i.v.m. het vooruit betalen van bijvoorbeeld de verzekeringspremie voor alle voertuigen. Wanneer dit bedrijf in December zou kunnen rekenen op overheidssteun zou er direct een streep gehaald worden door het aanbieden van partybus ritten. Je wil een nette ondernemer zijn en alle medewerking verlenen om het corona virus in de hand te houden maar als het uitvoeren van partybus ritten noodzakelijk is om te overleven wordt hiervoor helaas wel eens een uitzondering voor gemaakt.

Toch heeft Leuris besloten met kerst en oudjaar de bussen binnen te houden, dat ondanks de vele aanvragen hiervoor. Hij vindt het moreel onverantwoord tegenover de horeca om tijdens deze dagen op pad te gaan met de partybussen. Dat ondanks dat de passagiers voor vertrek een corona zelftest moeten afnemen en de QR code moeten scannen. Ook moeten de passagiers een mondkapje dragen, behalve tijdens het nuttigen van een drankje en daar gaat het in de partybussen te vaak mis. Men drinkt niet alleen om de noodzakelijk dorst te lessen maar men heeft doorlopend een drankje in de hand en 3 biertjes verder draagt er niemand meer een mondkapje, de chauffeur en het bedrijf stellen het dragen hiervan wel verplicht maar klanten gehoorzamen vaak niet. Omdat de chauffeur vooral bezig dient te zijn met veilig vervoer kan deze onmogelijk continu handhaven op de mondkapjesplicht. Hiermee is het partybus verhuur voor diverse busbedrijven een noodzakelijk omzet om overeind te blijven maar geeft deze omzet een slecht gevoel. Feestende mensen in een bus bij elkaar terwijl anderen thuis niet meer als 4 personen mogen ontvangen. De mazen in de corona maatregelen bieden wat mogelijkheden maar blij is Leuris niet met deze omzet, hij hoopt dan ook dat de pandemie niet lang meer zal duren en weer alle vormen van busvervoer aangeboden kunnen worden zonder hierbij een dubbel gevoel te moeten hebben.

Partybussen in Nederland: https://www.partybus.nl

Partybussen in België: https://www.partybus-huren.be

Afbeelding