Voormalig kloosterpand Regina Pacis
Voormalig kloosterpand Regina Pacis Foto:

Tijdelijke opvang vijftig asielzoekers in Duiven

Algemeen

DUIVEN - De gemeente Duiven gaat meewerken aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om tijdelijk maximaal vijftig asielzoekers tussen de 13 tot en met 17 jaar in Duiven te laten wonen. 

 Het oude klooster Regina Pacis aan Rijksweg 56/56a wordt aangepast zodat naar verwachting 24 november de eerste jonge mensen kunnen arriveren. De asielzoekers blijven tot uiterlijk eind april 2022. “U heeft de afgelopen weken vast gehoord of gelezen over de acute opvangproblematiek van asielzoekers in Nederland. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is te weinig plaats om net aangekomen asielzoekers op te vangen”, licht burgemeester Huub Hieltjes toe. Hij vervolgt: “Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat we als gemeente en dorpsgemeenschap onze verantwoordelijkheid nemen. De tijdelijke opvang van maximaal vijftig asielzoekers vindt het college passend bij de noodsituatie. Daarbij is een einddatum gesteld: eind april 2022. Het gaat dus om een periode van bijna een half jaar. Bij het bepalen van de einddatum is rekening gehouden met de plannen voor de verbouwing van het pand naar woningen, waaraan ook dringend behoefte is.”
Er wordt gezocht naar een plek waar de jongeren elke werkdag tot 15.00 uur naar school kunnen gaan. Ze moeten zelf boodschappen doen, koken en besteden tijd aan gesprekken in het kader van hun procedure. In het kloosterpand is dag en nacht toezicht. “Dat is belangrijk. Het gaat om minderjarigen uit een ander land, die hebben zorg nodig”, zegt Henk Jan Kamerbeek van het COA. Het pand aan Rijksweg 56/56a dat in bezit is van de gemeente moet eerst worden aangepast, zodat de jongeren er veilig kunnen verblijven. Sommige werkzaamheden worden door de gemeente opgepakt, zoals het brandveilig maken van het pand. COA zorgt voor de indeling en inrichting van de ruimte.  Zodra de verbouwing klaar is, kunnen de vluchtelingen er terecht. Naar verwachting is dat niet eerder dan 24 november. Maandag 8 november is er een inloopavond voor omwonenden op het gemeentehuis van 19:00 tot 21.00 uur. Aanmelden kan via 0316 - 279 111. Al het nieuws over de opvang van de vluchtelingen is te volgen via www.duiven.nl/asielopvang. Daar vindt u ook de antwoorden op veel gestelde vragen.