Kerkberichten H.Andreas

ma 22 nov 2021, 14:28

GROESSEN - Actuele kerkberichten:

Overleden: Op 11-11-21 overleed in de leeftijd van 95 jaar Mia Eeuwes-Jacobs.  Dat zij mag rusten in vrede en wij wensen allen die zich met haar verbonden voelen veel sterkte toe in het verlies van hun dierbaren.
Lunchbijeenkomsten: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen komen voorlopig de lunchbijeenkomsten te vervallen. We informeren U, zodra deze weer opgestart kunnen worden. Mocht u een kerstgroep, met of zonder stal, hebben maar deze niet meer opzetten in uw eigen huis dan zouden wij het op prijs stellen dat u deze tijdens de kerstdagen in onze kerk opstelt. Op Eerste en Tweede kerstdag van 14.00 uur tot 16.00 uur is de Andreaskerk geopend om de grote kerststal en hopelijk andere stallen te bewonderen. Laat vóór 14 december per mail (groessen@rkliemers.nl) weten of u uw kerststal in onze kerk wilt opzetten. Wij zorgen voor tafels. Dinsdag 21 december van 13.00 uur tot 15.00 uur is de kerk geopend om uw stal een plekje te geven. Intenties (worden in Zevenaar gelezen): 28-11-21: Mia Eeuwes-Jacobs, jaargedachtenis Vader Degen en Moeder. 5-12-21: Ouders Bloemberg-Witjes, Bernard en Marie van Onna, Mia Eeuwes-Jacobs.