Gemeente Westervoort peilt animo
voor groendadoptie door bedrijven

WESTERVOORT – Het college van gemeente Westervoort gaat in het eerste kwartaal van 2022 inventariseren of er animo onder het bedrijfsleven bestaat om openbaar groen te adopteren in ruil voor een reclame-uiting.

Deze uitvoeringsstap is een vervolg op de motie ‘adopteren groen openbare ruimte door bedrijven’ van de raad aan het college van 1 juli 2019. Aan deze verkenning wordt een advies gekoppeld hoe verder uitvoering kan worden gegeven aan de motie. Het doel van de motie is tweeledig: lokale hoveniersbedrijven de mogelijkheid geven zich te presenteren én bezuinigen op onderhoudskosten. “Vanwege financiële prioritering is het er nog niet eerder van gekomen”, vertelt wethouder Hans Sluiter. “We willen eerst onderzoeken of er überhaupt animo voor is. Als dat het geval is, dan hoop je natuurlijk dat je daar als gemeente beter van wordt.” Dat hangt af van welke vorm het meest wenselijk is én past binnen de gemeentelijke beleidskaders. Er zijn niet veel hoveniersbedrijven in Westervoort. Mogen andere bedrijven ook meedoen, waarbij ze alleen betalen voor reclame, zodat de gemeente het onderhoud kan blijven doen? Als de focus meer komt te liggen op reclame in plaats van groenadoptie, dan kan er meer geld worden gegenereerd. Het is echter de vraag of het wenselijk is om de openbare ruimte te vermarkten ten gunste van reclame-inkomsten. En welke delen groen komen in aanmerking? Hans Sluiter verwacht dat er na de gemeenteraadsverkiezingen meer duidelijkheid komt. ”Eerst het onderzoek, daarna de verkiezingen. Zijn de uitkomsten positief, dan is het aan mij of mijn opvolger om verdere actie te ondernemen. Afhankelijk van de uitkomst van de verkenning kan eventueel de raad hierover nog worden geraadpleegd.”