Het CDA (Foto: marcel de Bont)
Het CDA (Foto: marcel de Bont) Foto: Marcel de Bont

CDA Duiven-Groessen-Loo: en nu door!

Algemeen

DUIVEN  - Eens in de vier jaar vinden in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. Dan mogen ook de inwoners van de gemeente Duiven hun stem uitbrengen. In de Duiven Post van deze week stelt een aantal partijen zich voor.  Vandaag online het CDA,

Duiven is een gemeente waar het voor iedereen goed wonen, werken, leven en verblijven is. Daarvoor zijn we SAMEN verantwoordelijk. De basis is dat we een open, goed benaderbare en betrouwbare gemeente zijn. Participatie en meedoen staan daarbij centraal!

Op het gebied van woningbouw zijn er al veel stappen gezet. De komende jaren blijft woningbouw een belangrijk speerpunt. Wij willen onze wethouder Johannes Goossen de plannen tot uitvoer laten brengen. Daarnaast zetten wij in groei van het aantal inwoners om daarmee de leefbaarheid in onze drie dorpen te bevorderen door het behoud van voorzieningen zoals onderwijs en het in stand houden van verenigingen. Het biedt ook kansen voor alle doelgroepen die het op de woningmarkt moeilijk hebben een passende woning te vinden zoals jongeren en senioren.

Naast een passende woning is het verkrijgen van een inkomen een andere bestaanszekerheid. Werk, in welke vorm dan ook, zorgt er voor dat mensen mee kunnen doen in onze samenleving. Niemand mag langs de kant staan. Als het kan levert iedereen daar een bijdrage aan. Zij die daar hulp bij nodig hebben, krijgen die hulp en ondersteuning.

Als laatste staan ons grote uitdagingen te wachten op het gebied van het klimaat en duurzaamheid. Daarbij vormt het bestaande warmtenet het uitgangspunt, net als betaalbaarheid voor onze inwoners.

Stem daarom CDA Duiven-Groessen-Loo!

Afbeelding