Marieke Laverman (links) en Rob Chevallier
Marieke Laverman (links) en Rob Chevallier

Prachtig én bedreigd: twee visies op de Nederlandse natuur

Algemeen

WESTERVOORT/DOESBURG - Schilder Marieke Laverman uit Westervoort exposeert van 15 augustus tot en met 4 september in de Martinikerk in Doesburg. Dat doet ze samen met Rob Chevallier, die foto-objecten maakt.

Hun werk vormt samen een aantrekkelijke en kleurrijke tentoonstelling met als thema de Nederlandse natuur. Op de zondag-middagen is Marieke zelf aanwezig in Doesburg. Rob is wisselend aanwezig op woensdagen en donderdagen. Beide kunstenaars geven in Doesburg hun eigen kijk op onze mooie én kwetsbare natuur. Marieke Laverman biedt met haar schilderijen een blik op de pracht van onze natuur. Ze biedt die aan op een manier die vaak uitnodigt even stil te staan. De objecten van Rob Chevallier zijn gericht op de kwetsbaarheid van onze natuur en op natuurbehoud. Vullen deze visies elkaar aan of zijn ze juist tegenstrijdig? Dat mag de bezoeker bepalen…..
Rob Chevallier (Steenderen) maakt foto-objecten; een combinatie van fotografie en voorwerpen uit kringloopwinkels. Zo ontstaat een verbinding tussen vroeger en nu. Zijn kunstwerken zijn een pleidooi voor hergebruik van materiaal en recycling en bieden tegelijkertijd een kritische blik op de maatschappij. Recent werk bestaat uit grote objecten en installaties. Voorbeelden daarvan zijn ‘De stikstofboom’, ‘Hitte-eilanden’ en ‘Nederland (bedreigd) waterland’. Marieke Laverman (Westervoort) vindt haar inspiratie vooral in kleurvlekken. Van de ene vlek groeit vanzelf een andere, en nog een. Misschien dat juist daarom haar onderwerpen dicht bij organische vormen liggen: bloemen, bomen, de natuurlijke omgeving. Een recente serie schilderijen vindt haar oorsprong in macro-opnames van zandkorrels. In 2021 exposeerde zij in het kader van de IJsselbiënnale al eerder in de Martinikerk. Naast het schilderen geeft ze ook les in haar eigen atelier in Westervoort. Nadere bezoekersinfo via www.mariekelaverman.nl, www.robchevallier.com of www.martinikerk-doesburg.nl/exposities/.