Harm Lippinkhof: "Het belang van iedereen in de Westervoortse gemeenschap staat voorop" (Foto: Rinus van Schie)
Harm Lippinkhof: "Het belang van iedereen in de Westervoortse gemeenschap staat voorop" (Foto: Rinus van Schie) Foto:

Lokale volksvertegenwoordigers reageren op onderzoeksrapport van BMC naar bestuurskracht

Algemeen

WESTERVOORT – De conclusies in het deze week verschenen rapport van onafhankelijk onderzoeksbureau BMC over de bestuurskracht van Westervoort zijn helder: Westervoort staat er financieel niet goed voor. Doorgaan als zelfstandige gemeente is op lange termijn niet haalbaar. Een fusiepartner is onontbeerlijk om de dienstverlening overeind te houden. Hoe staan de lokale volksvertegenwoordigers in deze discussie?

VVD

Fractievoorzitter Roderick ten Kortenaar (VVD): “Wij hechten waarde aan het behoud van de identiteit van Westervoort. “Ons dorp heeft een speciale cultuur. Wij kennen een rijk verenigingsleven. Bij alle te maken afwegingen staat deze cultuur voorop. Op welke wijze kunnen wij garanderen dat deze cultuur behouden blijft? Er wordt gesproken over fusies met Duiven, de Liemers en Arnhem. Ook zelfstandig blijven is nog altijd een optie. Wij zijn op dit moment geen duidelijke voorstander van wel of niet fuseren. Wij hebben afgelopen maandag het college gevraagd om de verschillende scenario’s uit te werken, waaronder uitdrukkelijk de versterking van de bestuurskracht van Westervoort als zelfstandige gemeente. Voor ons is van belang dat - bij welke keuze er ook gemaakt wordt - het belang van de Westervoortse inwoner voorop staat. Dit is voor ons doorslaggevend. Uit de samenleving horen wij dat er veel weerstand is tegen een fusie, onder meer naar aanleiding van de houding van Arnhem ten aanzien van de windmolens. Vooralsnog ligt een fusie ‘met Arnhem’ voor de VVD daarom niet echt voor de hand. Maar nogmaals: het gaat er uiteindelijk om wat de inwoners willen. Wij hopen nog veel signalen uit de samenleving te ontvangen. Dit zal voor ons doorslaggevend zijn.” 

D66

Ook D66 vindt het belangrijk dat de uiteindelijke keuze moet worden gedragen door de inwoners. Monique Abbink: “Wij hebben als uitgangspunt dat Westervoort een zelfstandige gemeente is en moet blijven. Echter is dit toekomstbestendig? Kunnen we dan nog wel alle veranderingen aan die de toekomst ons gaat brengen? Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie. Elk scenario - of dit nu zelfstandig blijven of samengaan met Arnhem of Duiven en Zevenaar is - heeft voor- en nadelen. Wat we ook overwegen en kiezen: het wordt niet makkelijk en het vereist een flinke dosis moed om door te zetten. We roepen dan ook elke Westervoorter op om zijn stem te laten horen tijdens dit proces. Wij gaan in elk geval voor de uitkomst die bijdraagt aan het meeste Westervoortse woongeluk in al haar facetten. Voor nu en in de toekomst.” 

GroenLinks

Fractievoorzitter Ben Schulte van GroenLinks Westervoort verwijst naar het verkiezingsprogramma van zijn partij. Daarin staat letterlijk: ‘op den duur ligt een bestuurlijke fusie met Duiven (of Liemers-breed) voor de hand. Op korte termijn is meer harmonisatie met Duiven en beter toezicht op de ambtelijke organisatie vanuit de raad nodig.’ Schulte: “Het bestuurskrachtonderzoek levert die inzichten. Daar moeten we politieke consequenties uit trekken. Wij vinden een hechte band met omliggende gemeenten nodig, net als met de wijken, bijvoorbeeld in de vorm van buurtraden. Dan maakt het niet zo veel meer uit waar het gemeentehuis staat.”

CDA

Het CDA gaat niet mee in de conclusie van BMC, dat Westervoort niet alleen kan blijven voortbestaan. Fractievoorzitter Marcel Tap: “We kijken naar een probleem waar we acht jaar geleden ook al voor stonden. In de tussentijd is 1Stroom opgericht, één ambtelijke organisatie voor de gemeente Duiven en Westervoort. BMC concludeert dat deze organisatie niet helemaal functioneert conform de eisen die gesteld zijn aan onder meer klantgerichtheid, kostenbewustzijn en kwetsbaarheid. Wij zien echter duidelijke verbeteringen in de organisatie sinds de aanstelling van een nieuwe directie. Een ander punt is het sociaal domein. BMC concludeert dat Westervoort verhoudingsgewijs veel kosten maakt. Als raad hebben we nog niet al te lang geleden plannen aangenomen om op dat vlak de kosten beter in de hand te houden. BMC doet daar nog enkele nuttige adviezen bij. Wij denken dat met de uitvoering van die adviezen en verdere verbeteringen in de ambtelijke organisatie Westervoort wél zelfstandig moet kunnen blijven. 2024 is voor ons een mooi ijkpunt om te beoordelen of onze verwachtingen en ons vertrouwen in de ambtelijke organisatie en de kosten/batenontwikkeling van het sociale domein zijn uitgekomen.”

PvdA

De PvdA wacht nog even met een reactie op het rapport. Fractievoorzitter Harm Lippinkhof: Het rapport van BMC geeft richtingen aan en als PvdA hebben we daar onze ideeën over. Daar gaan we later zéker op in, graag zelfs. Maar in het rapport wordt nadrukkelijk gevraagd aan het college om te reflecteren op de inhoud en analyse van het rapport en om een aantal scenario’s nader uit te werken. Daar willen we het college wel de gelegenheid toe geven. Om vervolgens het inhoudelijk debat met het college aan te gaan in de politieke ruimte.” Voor de PvdA Westervoort telt volgens Lippinkhof wij maar voor één belang: dat van iedereen in de Westervoortse gemeenschap.“Voor ons is Westervoort namelijk niet het gemeentelijke logo op het briefpapier of de gemeentelijke stempel in het paspoort. Voor ons is Westervoort de carnaval en de kermis in en rondom Wieleman, dat is Moesaete en de Truckersrun, dat zijn onze verenigingen en culturele instellingen – van AVW’66 en Sportclub Westervoort tot aan de tennisvereniging, de korfbalvereniging en OBK Westervoort, dat zijn alle vrijwilligers bij Inloophuis De Herberg, dat is de Historische Kring, dat is de Gehandicaptenraad Westervoort…maar dat zijn ook alle juffen en meesters op onze scholen, de vakkenvullers bij onze Westervoortse supermarkten, en onze Westervoortse ondernemers – van Stefan’s Bloem&Zo tot aan Butan Tweewielers en Van Essen. En ook zijn dat onze ambtenaren die achter het bureau of op straat hun uiterste best doen om ons dorp zo prettig mogelijk te houden. En tot slot is Westervoort de buurman, de buurvrouw en de kinderen in de straat met wie je een buurtfeest organiseert of die je helpt met boodschappen doen omdat het even niet lukt…dat mooie dorp aan de rivier.”

Monique Abbink: "Elk scenario heeft voor- en nadelen" (Foto: Chris Burgemeester)
Ben Schulte: "We moeten politieke consequenties uit het onderzoek trekken" (Foto: GroenLinks Westervoort)